Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tullhus prisas för renovering

7 sep 2011 7 september 2011 7 sep 2011 7 september 2011 september 2011
Rotgruppen och Ettelva arkitekter står bakom ansiktlyftet för Stora Tullhuset i Stockholms hamn.
FAKTAJuryns motivering till priset

”Årets rot-pris tilldelas det tidigare mycket nedgångna Stora Tullhuset för att man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och för att man med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör. Byggnadens inre har optimerats på ett utmärkt sätt så att nya uthyrningsbara ytor har tillskapats bland annat genom ianspråktagande av de tidigare ej uppvärmda lagerutrymmena och genom en sänkning av källarvåningens golv, utfört med en byggnadstekniskt intressant sprängningsmetod med svartkrut.

De kulturhistoriska och antikvariska insatserna är väl genomförda, där särskilt bör framhållas bibehållandet av byggnadens originalfönster med sina säkerhetsgaller, den åter fungerande vinklade klockan av koppar, de återställda huvudtrapphusen samt återanvändandet av ursprungliga bröstningspaneler i kryssningscentret. Nya utvändiga tillägg har tillfogats på ett självklart sätt utan att störa helheten såsom det nya skärmtaket mot kajen och de nya glaspartierna på det översta planet i lägen där de tidigare lastportarna var placerade.

Denna centrala plats längs Stockholms vatten som tidigare låg helt öde och uppfattades av många som en slumrande avkrok sjuder nu av nytt liv, av människor på väg till sina nya arbetsplatser och av besökare till det nya fotomuseet.”

Stora Tullhuset i Stockholm har fått Stockholms Byggmästareförenings rot-pris 2011 för bästa renovering. Den nygamla byggnaden har gett liv åt hela Stadsgården anser juryn.
Rot-priset delas ut varje år till den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst tillvaratar en byggnads särdrag och kvaliteter vid en ombyggnad.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: