Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Spara energi i skolbyggnader

3 jan 2011 3 januari 2011 3 jan 2011 3 januari 2011 januari 2011
Skogslundens förskola i Åkersberga är ett exempel som lyfts fram i rapporten. Förskolan är byggd i passivhusteknik. Foto: Bleck arkitekter.
FAKTAFakta om förstudien

Syfte:

  • Sammanställa vilken kunskap som finns i dag om effektiv användning av energi i skolverksamhet och skolbyggnader.
  • Ge exempel på planerade, pågående och genomförda byggnads- och förvaltningsprojekt. Projekten ska ligga i framkant vad gäller effektiv energianvändning.
  • Redogöra för områden med behov av vidare forskning.

Skolans behov gällande luft-, ljud-, ljuskvalitet och säkerhetsaspekter ska kopplas till skolans mål för inlärning, trivsel och trygghet. Studien ska undersöka vilken befintlig kunskap som finns om hur dessa behov kan tillgodoses på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Förstudien är initierad av Arkus, en stiftelse för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Cerbof, har varit med och finansierat projektet.

Lars Lindstaf, arkitekt på Cedervall Arkitekter AB, har varit projektansvarig och skrivit rapporten. Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor, Arkitekturanalys sthlm AB, Lisa Daram, arkitekt Arkus och Lars Lindstaf har ansvarat för projektledningen.

FAKTABakgrund till behovet av förstudien

En bakgrund till förstudien var Energimyndighetens och Boverkets undersökning av energianvändningen i skolor och förskolor år 2006. Undersökningen ingick i projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. I slutrapporten framkom att den uppskattade användningen av energi i svenska skolor är 213 kilowattimmar per kvadratmeter och år (avser uppvärmd yta över 10 grader Celsius, Atemp). Inventeringen av innemiljön gav ett genomsnittsbetyg på 3,3 på en skala 1 till 5.

Energimyndigheten driver projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. Syftet är att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden. På så sätt ska det gå att få fram bättre nationell statistik över energianvändning och inneklimat i lokaler. Projektet pågår under flera år och olika lokaltyper inventeras.

Kunskapen om samspelet mellan skolors verksamhet och användningen av energi är begränsad. Det är en av slutsatserna i förstudien ”Energieffektivitet i skolor och förskolor”.
Forskningsstiftelsen Arkus ville undersöka vilken kunskap som finns om hur energieffektivisering kan genomföras i skolor samtidigt som skolan uppfyller sina mål. Därför har de genomfört förstudien ” Energieffektivitet i skolor och förskolor”.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: