Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Remissen om skärpta energiregler är försenad

12 feb 12 februari 12 feb 2019 12 februari 2019 februari 2019
Husbyggnation
Senare i vår hoppas Boverket kunna skicka ut sin remiss på skärpta energikrav. Foto: Mostphotos
Boverket är försenade med sitt förslag på skärpta energikrav i Boverkets byggregler, BBR, som de skulle skicka ut på remiss i februari. De behöver mer dialog med berörda parter och har därför skjutit fram tidplanen.

Boverket har under en längre tid arbetat med att ta fram ett förslag till ändringar i energihushållningsreglerna i avsnitt nio i Boverkets byggregler, BBR. Ändringarna omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE, vilket innebär en skärpning av energikraven.

Arbetat länge med ett nytt förslag

En första remiss med förslag på ändringar skickades ut redan för ett år sedan. Efter detta har Boverket arbetat med att ta fram ett nytt förslag, dels med anledning av remissynpunkter men även på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, ändrades sommaren 2018 vilket innebär att de svenska reglerna måste ses över och anpassas.

I slutet av november höll Boverket ett seminarium i Stockholm där de presenterade två alternativ till faktorer för energibärare som de utreder – omräknade primärenergifaktorer och viktningsfaktorer. Syftet var då att samla in synpunkter från branschen inför Boverkets vägval i det fortsatta utredningsarbetet. Tanken var sedan att skicka ut en remiss vid månadsskiftet februari-mars.

Förseningen blir ett par månader

Nu har Boverket meddelat att tidsplanen har förändrats och remissen kommer att bli försenad. Orsaken till detta är att Boverket behöver ytterligare dialog med berörda parter. De beräknar i dagsläget att förseningen blir ett par månader och att remissen ska kunna skickas senare under våren.

Ändringarna som Boverket utreder planeras fortfarande träda i kraft den första mars 2020.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: