Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
 • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
 • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Passivhus-krav anpassas till BBR

3 feb 2012 3 februari 2012 3 feb 2012 3 februari 2012 februari 2012
Ett av Sveriges mest kända klimatsmarta hus i projektet One Tonne Life finns som modulhus hos A-hus. Självklart har det har också klimatsmart inredning, designad av Hanna Rydman. Bild: A-hus
FAKTAFEBY12
 • Den nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler.
 • Arbetet har utförts av en expertgrupp kopplad till föreningen och har delfinansierats av LÅGAN.
 • Ett antal organisationer och företag inom byggbranschen har knutits till arbetet.
De så kallade Feby-reglerna uppdateras. Det blir enklare att jämföra nära noll-energihus med normalt boende då referensvärdena blir desamma som för övriga byggbranschen. Samtidigt får lågenergihusen skarpare viktningstal för el, skärpta fönsterkrav och fler skallkrav.

Det är Sveriges Centrum för Nollenergihus som har utarbetat nya regler för nollenergihus, passivhus och minienergihus.

För bostäder har de tidigare Feby-kraven reviderats och för kommersiella lokaler har en ny kravspecifikation tagits fram.

Fem stora ändringar

Kraven för byggnaderna ligger i princip kvar på samma nivåer för effektiv energianvändning som tidigare, men nya begrepp och nya referensvärdena vid beräkningar innebär smärre förändringar. Ibland ger de något skarpare krav och ibland mindre.

Den nya versionen ger:

 1. bättre anpassning till byggreglerna (BBR) och med samma referensvärden som byggbranschen använder för normalt boende vilket ger jämförbara resultat
 2. tröskeleffekter vid olika klimatzoner har delvis tagits bort
 3. skarpare viktningstal för el (2,5) och mindre skarpt krav för fjärrvärme (0,8) när olika energislag används för byggnadens uppvärmning. Därmed blir kraven teknikneutrala mellan fjärrvärmda byggnader och byggnader med vämepumpar.
 4. kravet för energieffektiva fönster skärps för att driva utvecklingen framåt
 5. kraven för årsenergi är nu skallkrav för flertalet byggnadstyper och inte bara rekommendationer.

Feby 12 kan användas av:

 • förvaltare som vill ställa skarpare krav i sina förfrågningsunderlag vid nyproduktion
 • kommuner som ställer energikrav i samband med markanvisningar.
Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: