Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Övergångsperioden för vedspisar förlängs

19 dec 2018 19 december 2018 19 dec 2018 19 december 2018 december 2018
Braskamin
Boverket ska ta fram en fördjupad konsekvensanalys av kraven som gäller begagnade rumsvärmare. Foto: Mostphotos
Fördjupningsmaterial
Boverket har beslutat att förlänga övergångsperioden för de ändrade reglerna om vedspisar och vedkaminer som infördes i BBR 25, till den första oktober 2019.

Bakgrunden till förlängningen är riksdagens beslut i juni om ett tillkännagivande till regeringen att de snarast bör se till att kraven för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder återställs till det som gällde tidigare.

Boverket har nu fått i uppdrag av regeringen att komplettera konsekvensutredningen av Boverkets föreskrifter som gäller begagnade rumsvärmare. Senast den 30 september 2019 ska Boverket redovisa sitt uppdrag.

– Vi förlänger övergångsperioden för att den ska överensstämma med den tidplan vi har för det regeringsuppdrag vi fått, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, i ett uttalande.

Väckte stor debatt

Sommaren 2017 trädde Boverkets ändringsförfattning BFS 2017:5 - BBR 25 i kraft som bland annat innehåller ändrade regler vid installation av rumsvärmare såsom vedspisar och braskaminer.

Ändringen väckte en stor debatt då många ansåg att reglerna var otydliga. Boverket tog därför fram vägledningar för att förtydliga kraven och förlängde övergångsperioden till den första januari 2019, för att både kommuner och konsumenter skulle hinna ta del av vägledningarna och ställa om till de nya reglerna.

Nu har övergångsperioden skjutits fram ytterligare, till den första oktober 2019, på grund av ovannämnda regeringsuppdrag.

Påminner om att ändringen inte innebär förbud

Boverket påminner om att de ändrade reglerna inte innebär ett förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar.

– Baserat på de frågor vi tidigare fått har vi förtydligat och uppdaterat den information som finns på vår webbplats. Där kan man hitta vägledningar till hur reglerna ska användas i praktiken, som riktar sig till både kommuner och konsumenter. Där finns även vanliga frågor och svar. Är man osäker kan man kontakta sin kommun, säger Peter Fransson.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: