Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ökar takten för att nå energimålen

18 aug 2015 18 augusti 2015 18 aug 2015 18 augusti 2015 augusti 2015
Kunskapen finns - men inte hos dem som behöver den, menar Boverkets projektledare för den nationella strategin för energieffektiviserande renoveringar. Ett informationscenter och en finansieringsmodell behövs för att vi ska nå energimålen. Foto: Mostphotos
FAKTAEU:s energimål

Mål för 2020: Minst 20 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, 20 procent förnybara energikällor, 20 procent bättre energieffektivitet

Mål för 2030: 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, minst 27 procent förnybara energikällor, 27–30 procent bättre energieffektivitet, 15 procent sammankoppling mellan elnäten inom EU

Mål för 2050: 80–95 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990.

Dagsläget: Växthusgasutsläppen minskade med 18 procent mellan 1990 och 2012.

Andelen förnybar energi ökade från 8,5 procent 2005 till 14,1 procent 2012.

Energieffektiviteten förväntas förbättras med 18–19 procent till 2020. 

Källa: europa.eu
För att nå energisparmålen 2050 måste vi öka tempot. Boverket och Energimyndigheten arbetar nu med förslag som ska snabba på energieffektiviseringen vid renovering.
Tiden tickar obönhörligt på för de drygt 1,8 miljoner bostäder i flerfamiljshus runt om i landet som beräknas vara i behov av renovering fram till 2050. Det är året då målet för halverad energianvändning ska vara uppnått, något som inte är realistiskt med den takt vi har idag.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: