Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Långtidsforskning om framtidsmaterial

20 nov 2015 20 november 2015 20 nov 2015 20 november 2015 november 2015
hantverkare, isolering
Montaget av panelerna är ett kritiskt moment. När de väl är oskadda på plats håller de länge utan att isoleringsförmågan avtar, visar en långtidsstudie i Göteborg. Foto: Pär Johansson/CTH
1/7
landshövdingehus, 1930-tal, 1980-tal, fasadrenovering
Landshövdingehusen har renoverats genom åren. Här på Ramundberget i Göteborg. Till vänster ett vykort från 1930-talet. Till höger fasaden efter tilläggsisolering i mitten av 1980-talet, klädd med ljusblå trapetskorrugerad plåt med vertikal profil. Sockeln är delvis inklädd med Mineritskivor. Ur: Bygg&Teknik 2/15
2/7
fasad-majorna
Forskaren Pär Johansson valde medvetet ett lokaltypiskt hus till forskningen. Fasaden till höger i bild har vakuumisoleringspaneler under träpanelen. Foto: Anna-Klara Aspegren
3/7
fonster-majorna
Små detaljer visar att huset är isolerat med VIP. Vid den svarta plattan över fönstret står det Ställningsmontage – där går det bra att luta en stege utan att förstöra det känsliga isoleringsmaterialet under träpanelen.
4/7
fasad, majorna, landshövdingehus
Landshövdingehusen är bra forskningsobjekt för VIP. De är helt oisolerade i originalskick och de byggdes på ett industriellt vis under bostadskrisen på 1930-talet. Foto: Anna-Klara Aspegren
5/7
diagram, isolering
U-värdet för en sektion med VIP är 0,22 W/(m2∙K) vilket ökar till 0,40 W/(m2∙K) med hänsyn till köldbryggorna skapade av laminatet kring VIP och glasullen mellan dem. Med denna design beräknas U-värde minska med 64% vilket gör att beräknad energianvändningen för uppvärmning minskar med 24% från fallet innan tilläggsisoleringen. Jämför med fönsterbyte vilket ger energibesparing på 20%.
6/7
mineralull, vakuumisoleringspanel
Här jämförs mineralull och en vakuumisoleringspanel så att man tydligt ser skillnaden i tjocklek. Vid dessa mått har de båda materialen samma isoleringsförmåga (vid ett givet åldringstillstånd).
7/7
FAKTAVIP

Vakuumisoleringspaneler (VIP) är en högeffektiv isoleringskomponent som har en värmekonduktivitet betydligt lägre än konventionella isoleringsmaterial.

En ny vakuumisoleringspanel har en värmekonduktivitet som är en tiondel av konventionella isoleringsmaterial, medan en åldrad (luftfylld vakuumisoleringspanel) har en värmekonduktivitet på hälften av konventionella isoleringsmaterial.

Källa: Pär Johansson, tekn dr, Byggnadsfysik, Chalmers tekniska högskola
Pär Johansson, porträtt
Pär Johansson, tekn dr i byggnadsfysisk vid Chalmers Tekniska Högskola har lett arbetet i Majorna. Foto: Anna-Klara Aspegren
diagram, VIP
U-värdet för en sektion med VIP är 0,22 W/(m2∙K) vilket ökar till 0,40 W/(m2∙K) med hänsyn till köldbryggorna skapade av laminatet kring VIP och glasullen mellan dem. Med denna design beräknas U-värde minska med 64% vilket gör att den beräknade energianvändningen för uppvärmning minskar med 24% från fallet innan tilläggsisoleringen. Detta kan jämföras med att byta ut fönstren vilket ger en energibesparing på 20%.
FAKTAForskning om superisoleringsmaterial

Inom ett IEA Annex (EBC Annex 65 Long-Term Performance of Super-Insulation in Building Components & Systems) pågår under 2013- 2017 en undersökning av bland annat åldring av vakuumisoleringspaneler i laboratorium och i fältförsök.

Med vakuumisoleringspaneler kan energianvändningen för uppvärmning i ett hus minska med 24 procent. I Göteborg visar långtidsforskning med VIP goda resultat.
Vet man inte om att västfasaden på landshövdingehuset i Majorna i Göteborg är försedd med vakuumisoleringspaneler, VIP, så ser man det inte.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: