Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

En miljard till bättre skolmiljö

27 okt 2014 27 oktober 2014 27 okt 2014 27 oktober 2014 oktober 2014
Skollokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, menar regeringen. Foto: Doug Olson.
FAKTAMer om statsbidraget

I budgetpropositionen för 2015 kommer regeringen att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten, i uppdrag att fördela statsbidraget. 100 miljoner kronor föreslås avsättas för 2015 och 300 miljoner kronor per år för 2016-2018.

Fördjupningsmaterial
Regeringen vill satsa en miljard kronor på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan. I budgetpropositionen för 2015 finns ett förslag om ett nytt statsbidrag.
Flera undersökningar visar att många skolor i Sverige har en bristande arbetsmiljö, något som kan leda till att elevernas inlärningsförmåga försämras. Nu vill regeringen ändra på detta och föreslår därför att ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer ska införas.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: