Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Dialog och partnering i det vinnande laget

22 maj 2015 22 maj 2015 22 maj 2015 22 maj 2015 maj 2015
För att bli framgångsrik måste man snacka ihop sig och jobba mot samma mål. Vinnande samarbetsformer i byggbranschen just nu är strategisk partnering och dialog. Foto: Mostphotos
FAKTAVad är Hyresgästgodkännande?

”En av de viktigare punkterna i hyreslagen vad gäller hyresgästernas inflytelserätt är att alla större renoveringar som leder till en klart förbättrad standard eller som leder till att lägenheterna förändras i en hyresfastighet måste godkännas av hyresgästerna. Det kallas för ett hyresgästgodkännande.

Ett hyresgästgodkännande gäller både standardhöjande renoveringar i lägenheterna och i allmänna utrymmen. "Inför en renovering ska fastighetsägaren gå ut med utförlig information till alla berörda parter och även begära ett hyresgästgodkännande.

Godkännandet ska ske skriftligt för att vara giltigt. Om alla hyresgäster inte godkänner renoveringar av lägenheterna till en högre standard måste fastighetsägaren vända sig till hyresnämnden.”

 

Källa: Hyreslagen §§ 18 d-h
Fördjupningsmaterial
OMVarför ska vi börja snacka ihop oss just nu?

Etnologen Georg Drakos menar att vurmen för dialog och partnering beror mycket på en helt ny tankefigur som vuxit fram sedan slutet 1900-talet.

- Det handlar om en ny tankefigur. Vi talar med varandra och inte bara till varandra. Man är mer uppmärksam på att det finns olikheter mellan dem som för en dialog och det är hela vinsten. Själva drivkraften i samtalet och i samarbetet är idag att vi kan olika saker och därmed kan bidra till en starkare helhet.

Detta är något vi ser på bred front i samhället numera. Så när partnering nu är ordet för dagen i byggbranschen, så handlar det om att mötas – på lika villkor men med olika ingångar.

Källa: Intervju med Georg Drakos
Samarbetsviljan i byggbranschen bara ökar. Nu talas det på bred front om vinsterna med att jobba ihop. På årets Ecoforum var ett seminarium helt ägnat åt temat Kommunicera och involvera.
– Om man inte kommunicerar och involverar brukare, boende och samarbetspartners i ett projekt som berör dem så hamnar fokus på fel sak. Det i sin tur kan bli den lilla tuvan som stjälper det stora lasset.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: