Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Bred samverkan om renovering

27 maj 2016 27 maj 2016 27 maj 2016 27 maj 2016 maj 2016
siren-huvudbild
Renoveringsforskningen inom SIRen ska stödja byggsektorn i det konkreta arbetet med att renovera rätt, effektivt och hållbart. Bildmontage: SIRen
OMForskare och företag i SIRen

SIRen består av elva forskare i en styrgrupp och dessutom ett 20-tal forskare i en expertpool inom teknik, arkitektur, fastighetsekonomi, sociologi, kulturhistoria, organisering, innovation och samhällsvetenskap relaterade till byggandet. 

Idag deltar

  • 4 kommunala bostadsföretag som tillsammans äger och förvaltar över 100 000 lägenheter
  • 3 stora entreprenadföretag
  • 8 konsultföretag varav två stora tekniska konsultföretag och ett stort arkitektföretag
  • 3 leverantörer av renoveringskoncept för fasader, ventilation, bad- och köksrenovering
  • Bransch- och intresseorganisationer; Byggherrarna, VVS-företagen och Hyresgästföreningen
  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
  • Kommunala aktörer; Malmö stad, Energimyndigheten i Skåne, Stadsmuseet i Göteborg och Västra Götalandsregionen (enheten för kulturarvet)
  • 1 statlig myndighet: Boverket

Forskningsrådet Formas finansierar med cirka 24 miljoner kronor fördelat på projektets fem år, 2014 - 2018, under förutsättning att företag och organisationer från den svenska bygg- och fastighetssektorn deltar och bidrar ekonomiskt och med arbetstid.

Det går fortfarande bra att ansluta sig till forskningsmiljön via Nationellt Renoveringscentrum, se länken.

Källa: Nationellt Renoveringscentrum/SIRen
Fördjupningsmaterial
siren-wp
SIRens tvärdisciplinära arbetssätt
Forskningsområden och arbetspaket, WP, möts inom SIRen. BIld: SIRen
Fördjupningsmaterial
Den starka forskningsmiljön SIRen vill åstadkomma en radikalt förändrad renoveringspraxis. I ett tätt samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer tas konkreta metoder och modeller för hållbar renovering fram.
Ett stort renoveringsbehov kräver inte bara stor kunskap utan också rätt kunskap. Just nu finns ett omfattande befintligt bestånd i Sverige där de tekniska installationerna har passerat sin livslängd.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: