Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Branschregler för våtrum revideras

13 mar 13 mars 13 mar 2019 13 mars 2019 mars 2019
Samarbete
Ett utökat samarbete mellan organisationerna ska ge kunden ett tryggare och hälsosammare boende.
FAKTAOm branschregler

Boverkets byggregler är samhällets funktionskrav vid uppförandet av nya byggnader. Branschregler är uttolkningar och tekniska lösningar baserade på lagkrav och gällande praxis. Genom att följa GVK, BKR och Säker Vattens krav uppfylls Boverkets byggregler vilket tillförsäkrar alla intressenter ett fackmässigt resultat, som också möter samhällets förväntningar.

Källa: Säker Vatten, BKR, GVK
Organisationerna GVK, BKR och Säker Vatten utökar sitt samarbete. De har påbörjat en gemensam revidering av sina branschregler, som ska börja gälla från 1 januari 2021.

När ett våtrum ska byggas är det viktigt att höga krav ställs på konstruktionens täthet, eftersom cirka 60 procent av hushållets vatten förbrukas i detta rum. För att resultatet ska bli bra krävs en samordning mellan olika funktioner eftersom flera yrkesgrupper är involverade i byggnationen.

Organisationerna GVK (AB Svensk Våtrumskontroll), BKR (Byggkeramikrådet) och Säker Vatten arbetar allihop för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, plattsättare och VVS-montörer.

Säkerställa att kraven är förenliga

Tanken med det utökade samarbetet är att organisationerna ska säkerställa att tekniska krav är tydligt förenliga med varandra. Störande moment i byggproduktionen ska arbetas bort och regelbördan för företagen ska minskas.

Målet är att kunden ska få ett hälsosamt och tryggt boende. Samordning är dessutom en viktig del av arbetsmiljöarbetet, så att den enes arbete inte blir den andres arbetsmiljöproblem.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: