Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Varberg
Län Hallands län
Byggstart 3:e kvartalet 2018 2018
Relaterad information
Detaljplanen var ute på granskning till 27 maj 2016 och är i dagsläget antagen men upphävd av MOD. Planen väntas antas på nytt.

Syftet med detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, är att göra det möjligt att bygga dubbelspår i markplan, tråg och tunnel längs sträckan. Detaljplanen omfattar även broförbindelser samt ett nytt stationsområde.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Byggherre
Trafikverket
Miljökonsult
Tyréns AB
Projekterande enhet
Varbergs Kommun
Riskanalys
Faveo Projektledning AB
Trafikutredning
SWECO AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Varberg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Trafikverket
0771-921 921
Röda Vägen 1
78170 Borlänge
Projekterande enhet
Varbergs Kommun
0340-880 00
Ö. Långg. 27
43245 Varberg
Handläggare
Maria Hagelberg
Miljökonsult
Tyréns AB
010-452 20 00
Kungsgatan 6
25221 Helsingborg
Kontaktperson
Britta Hedman
Riskanalys
Faveo Projektledning AB
08-56200300
Korta Gatan 7
17154 Solna
Trafikutredning
SWECO AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: