Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av verksamhetsområde samt vägar - Börje-Hässelby

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Börje-Hässelby
755 92 Uppsala
Kommun Uppsala
Län Uppsala län
Byggvärde 50 mkr
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 24 månader
Relaterad information
Detaljplanen vann laga kraft 2017-04-20. Mer information kommer under maj 2018.

Det finns planer på att utöka Librobäcks verksamhetsområde samt att skapa gång- och cykelvägar inom området. Planområdet omfattar huvudsakligen fastigheten Börje-Hässelby 1:2 som ligger direkt norr om det befintliga verksamhetsområdet på östra sidan om Gysingevägen. Marken har tidigare använts som jordbruksmark. Planområdet omfattar även del av Gysingevägen sydväst om fastigheten, samt en del av Fyrisån. Planområdet innefattar ca 16 ha, varav kvartersmark för verksamheter utgör 11 ha. Byggstart samt byggvärde uppskattat.
Upphandlade företag
Dagvattenutredning
Ramböll Sverige AB
Exploatör
Uppsala Kommun
Geoteknik-konsult
Bjerking AB
Projekterande enhet
Uppsala Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Uppsala
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Uppsala Kommun
018-727 00 00
Vaksalag. 15
75320 Uppsala
Kontaktperson
Teresia Erixon
Dagvattenutredning
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Krukmakargatan 21
11851 Stockholm
Kontaktperson
Annika Lundkvist
Exploatör
Uppsala Kommun
018-727 00 00
Vaksalag. 15
75320 Uppsala
Kontaktperson
Susanne Mattsson
Geoteknik-konsult
Bjerking AB
010-211 80 00
Strandbodgatan 1
75323 Uppsala
Kontaktperson
Henrik Håkansson
010-211 80 00
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: