Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av turistanläggning - Säfsen

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Solberget 5
770 10 Fredriksberg
Kommun Ludvika
Län Dalarnas län
Byggvärde 36 mkr
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 8 månader
Antal lägenheter 24
Relaterad information
Projektet omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Det kommer vara 8 lägenheter i varje huskropp.
Projektet är i dagsläget lagt på is och det är oklart när någon byggstart kan ske. Mer information kommer under sommaren 2018. 

Tidigare historik: Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2015. Huvudsyftet är att främja turism, friluftsliv, lek och rekreation, genom att möjliggöra en utvidgning av Säfsbyn (Säfsens Turistanläggning). Ett annat syfte är att förbättra kommunikationen och minska avståndet mellan Säfsbyn och alpinanläggningen på Solberget.
Upphandlade företag
Byggherre
Säfsen Resort AB
Projekterande enhet
Ludvika Kommun
Totalentreprenör
Branäs Gruppen AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Ludvika
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Säfsen Resort AB
0591-77 50 00

Kontaktperson
Christer Rosén
070-620 9840
Projekterande enhet
Ludvika Kommun
0240-860 00
Dan Anderssons Gata 1
77131 Ludvika
Kontaktperson
Torkel Berg
Totalentreprenör
Branäs Gruppen AB
054-13 26 00

Kontaktperson
Jonas Lundblad
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: