Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av Södersjukhuset

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Hjalmar Cederströms Gata 3
118 61 Stockholm
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggvärde 300 mkr
Byggstart Juni 2015 2015
Byggtid 24 månader
Mer information kommer regelbundet i relaterade projekt. Tidigare historik: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Södersjukhuset. I detaljplanen ingår bland annat möjligheter för en ny behandlingsbyggnad, en ny vårdbyggnad, ambulansangöring samt byggnader för teknisk försörjning. Byggstart samt byggvärde uppskattat.
Upphandlade företag
Exploatör
Stockholms läns Landsting
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Handläggare
Per Anders Olsson
Kontaktperson
Nina Åman
08- 508 27 544
Exploatör
Stockholms läns Landsting
08-737 25 00
Hantverkargatan 45
11221 Stockholm
Kontaktperson
Lars Netzell
lars.netzell@locum.se
08-123 174 68
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: