Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av Skogsgläntans förskola och nybyggnad av Ludvigsborgs Allaktivitetshall

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Hörby
Län Skåne län
Byggvärde 24 mkr
Byggstart Januari 2019 2019
Storlek 1 620 kvm
Relaterad information
Projekteringen har redan inletts gällande Allaktivitetshallen. Man planerar att bygga en fullstor hall på 60*27 meter innehållande en fullstor handbollsplan, gym, omklädningsrum med bastu, samlingsytor, spegelsal, mindre cafe och yta för kultur så som biblioteksfilial eller liknande. I dagsläget ligger projektet vilande i väntan på finansiering.
Mer information kommer under våren 2018.

Tidigare historik:
Detaljplanen vann laga kraft den 26:e oktober 2016.


Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utbyggnad av Skogsgläntans förskola samt nybyggnad av en allaktivitetshall, på fastigheterna Ludvigsborg 1:170 samt delar av Ludvigsborg 1:12 och Häggenäs 3:25. I planen ingår: utbyggnad av Skogsgläntans förskola med två till fyra nya avdelningar om totalt 750 m². Anläggning av en allaktivitetshall om maximalt 2000 m² med ca 50-75 st parkeringsplatser. Anläggning av en ny lokalgata och en ny gång- och cykelkoppling från Fulltoftavägen.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Dagvattenutredning
SWECO AB
Exploatör
Intresseföreningen Ludvigsborgshallen
Geoteknik-konsult
Geosyd AB
Projekterande enhet
Hörby Kommun
Trafikutredning
SWECO AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Hörby
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Hörby Kommun
0415-37 80 00
Ringsjövägen 4
24231 Hörby
Kontaktperson
Carin Holst
carin.holst@horby.se
0415- 37 83 09
Kontaktperson
Caroline Kroeker
Planarkitekt
Hamish Bell
hamish.bell@horby.se
0415-37 83 28
Dagvattenutredning
SWECO AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Exploatör
Intresseföreningen Ludvigsborgshallen

Kontaktperson
Gunilla Jansson
Geoteknik-konsult
Geosyd AB
0411-471 01
Hallamöllevägen 36
27564 Blentarp
Trafikutredning
SWECO AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: