Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av kontor och tennisanläggning | Töpelsgatan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Töpelsgatan 7
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggvärde 12 mkr
Byggstart November 2016 2016
Byggtid 18 månader
Storlek 3 000 kvm
Projektet omfattar utbyggnad av kontor och tennisanläggning om ca 3 000 m². Byggstart beräknas till november 2016 och byggnationen ska pågå i ca 12-18 månader.


För mer information, vänligen kontakta byggherren.

Tidigare information:
Detaljplanen vann laga kraft den 12:e maj 2015.

Syftet med planen är att ge Göteborg Lawn Tennisklubb (GLTK) möjlighet att utöka sin verksamhet med fyra tennisbanor och att bygga på den tillhörande kontorsbyggnaden från en till två våningar. Syftet är också att ge Polisens rytteri möjlighet till fler ytor för hagar och att utöka byggrätten för kontorshus väster om tennisbanorna.
Upphandlade företag
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
Byggherre
GÖTEBORGS LAWN-TENNISKLUBB (LILLA TORP)
Konstruktör
Tellstedt i Göteborg AB
Markägare
Göteborgs Kommun
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Totalentreprenör
Billström Riemer Andersson Bygg AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
GÖTEBORGS LAWN-TENNISKLUBB (LILLA TORP)
031-7738860
Töpelsgatan 7
41655 Göteborg
Kontaktperson
Ulf Börjeson
ulf.borjeson@gltk.se
031-773 88 65 · 070-622 88 39
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Handläggare
Åsa Åkesson
asa.akesson@goteborg.se
031-368 19 52
Totalentreprenör
Billström Riemer Andersson Bygg AB
031-894400
Uggledalsvägen 13
42740 Billdal
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
031-350 70 00
Skomakaregatan 6
21134 Malmö
Kontaktperson
Markus Bergerheim
markus.bergerheim@liljewall-arkitekter.se
031-350 70 67 · 076-548 70 67
Konstruktör
Tellstedt i Göteborg AB
031-723 73 00
Varbergsgatan 12
41265 Göteborg
Kontaktperson
Björn Tellstedt
bjorn.tellstedt@tellstedt.se
010-516 08 84 · 070-719 07 20
Markägare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: