Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av hotell på Skrea strand

Hotell Strandbaden
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Falkenberg
Län Hallands län
Byggstart December 2017 2017
Detaljplanen antogs under slutet på mars 2016 och överklagades den 21 april 2016. I dagsläget befinner den sig hos mark och miljödomstolen.

Detaljplanen syftar till att ge förutsättning för att utveckla området vidare genom att komplettera det med fler aktiviteter med inriktning mot idrott och rekreation. Strandbaden och Klitterbadet ges möjlighet att stärka sina verksamheter genom tillbyggnader. Den utökade verksamheter ställer krav på fler parkeringsplatser och ett nytt parkeringshus föreslås mot Kattegattvägen. Detaljplanen syftar även till att skapa möjligheter för att förbättra tillgängligheten via gång- och cykelbanor.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Byggherre
FSB Sweden AB (FALKENBERG STRANDBAD)
Byggnadsentreprenör
Tage & Söner i Varberg AB
Dagvattenutredning
Norconsult AB
El-entreprenör
Falkenbergs Elinstallation AB
Fastighetsägare
ESS Hotel Group Hotelldrift AB
Geoteknik-konsult
Norconsult AB
Miljökonsult
Norconsult AB
Murningsentreprenör
Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB
Plattsättare
Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB
Projekterande enhet
Falkenbergs Kommun
Solstudie
Norconsult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Falkenberg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
FSB Sweden AB (FALKENBERG STRANDBAD)
0346-714900

Kontaktperson
Anders Nilsson
Projekterande enhet
Falkenbergs Kommun
034-688 60 00
Rådhustorget 3 A
31131 Falkenberg
Planarkitekt
Johan Risholm
Byggnadsentreprenör
Tage & Söner i Varberg AB
0340-82880
Cylindervägen 15
43232 Varberg
Dagvattenutredning
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
El-entreprenör
Falkenbergs Elinstallation AB
0346-71 82 50
Kvekatorpsv. 23
31132 Falkenberg
Fastighetsägare
ESS Hotel Group Hotelldrift AB
031-767 34 79
Box 53213
40016 Göteborg
Geoteknik-konsult
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Miljökonsult
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Murningsentreprenör
Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB
0346-83370
Tångv. 9
31132 Falkenberg
Plattsättare
Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB
0346-83370
Tångv. 9
31132 Falkenberg
Solstudie
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: