Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av Engelska skolan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Eskilstuna
Län Södermanlands län
Byggstart 1:a kvartalet 2019 2019
Relaterad information
Detaljplanen är antagen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av den kommunala verksamheten och för Engelska skolan. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Bullerutredare
Structor Akustik AB
Byggherre
Eskilstuna Kommun
Dagvattenutredning
Norconsult AB
Projekterande enhet
Eskilstuna Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Eskilstuna
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Eskilstuna Kommun
016-710 10 00
Fristadstorget
63220 Eskilstuna
Projekterande enhet
Eskilstuna Kommun
016-710 10 00
Fristadstorget
63220 Eskilstuna
Planarkitekt
Gustaf Nyman
gustaf.nyman@eskilstuna.se
016-710 87 05 · 070-086 69 41
Bullerutredare
Structor Akustik AB
08-54555630
Solnavägen 4
11365 Stockholm
Kontaktperson
My Broberg
my.broberg@structor.se
08-522 97 915 · 070-693 04 95
Dagvattenutredning
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Kontaktperson
Marta Ahlquist Juhlén
031-50 70 00
Kontaktperson
Susanne Böös
031-50 70 00
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: