Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av camping och industriområde - Hargsviken

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Östhammar
Län Uppsala län
Byggstart 1:a kvartalet 2019 2019
Relaterad information
Detaljplanen var utställd för samråd perioden 2014 2014-10-07 till och med 2014-11-04. När en granskning av planen kan ske är i dagsläget osäkert, då en MIFO undersökning eventuellt kan bli aktuell.

ÅF AB har utfört dagvattenutredningar.

Syftet med denna plan är i första hand att anvisa expansionsområden för befintlig industriverksamhet. I samband med översyn av gällande detaljplan har också campingplats och dess utvecklingsmöjligheter beaktats. En möjlighet att uppföra en restaurang i anslutning till campingen anges. Vidare anvisar planen byggrätt för befintlig centrumlokal och för ca fyra nya bostäder i centrum. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Exploatör
Jaco Fabriks AB
Konsult
ÅF AB
Markägare
Östhammars Kommun
Plankonsult
Kreaplan arkitektkontor
Projekterande enhet
Östhammars Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Östhammar
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Östhammars Kommun
0173-860 00
Stångörsgatan 10
74231 Östhammar
Kontaktperson
Matilda Svahn
0173-862 46
Exploatör
Jaco Fabriks AB
0173-887 00
Badv. 1
74250 Hargshamn
Kontaktperson
Richard Johnson
Konsult
ÅF AB
010-505 00 00
Frösundaleden 2 A
16970 Solna
Kontaktperson
Katja Larnholt
070-386 84 69
Markägare
Östhammars Kommun
0173-860 00
Stångörsgatan 10
74231 Östhammar
Plankonsult
Kreaplan arkitektkontor
0173-10010
Rådmansgatan 15
74232 Östhammar
Kontaktperson
Per Andersson
0173-10010
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: