Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Utbyggnad av bostadsområde - Kvarteret Kryptan

Kvarteret Kryptan
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Backgatan
Kommun Lund
Län Skåne län
Byggstart November 2018 2018
Relaterad information
Nu börjar på allvar projekteringen av det stora byggkomplexet i kvarteret Kryptan i Södra Sandby. Här ska förutom bibliotek ingå vårdcentral med barnavårdscentral, flera affärslokaler, ett 50-tal lägenheter och ett LSS-boende med tio lägenheter. Bygget bedöms kunna starta hösten 2018 och kvarteret ser ut att kunna stå klart runt årsskiftet 2020-2021.
Vårdcentralen är prioriterad och planeras göras färdig först. Samtliga byggnader i kvarteret vid Revingevägen (snett emot p-platsen vid Centrumhuset) rivs, utom den gamla maskinhallen som ska bli bibliotek. Kvarteret byggs som en enda entreprenad. Allt byggs samtidigt, men vissa lokaler kommer att bli färdiga tidigare än andra, man räknar med att ha en upphandlad byggentreprenör klar under sommaren 2018, saneringen och rivningen av husen bör då kunna starta i november 2018 och därmed är bygget i gång.
Av de cirka 50 hyreslägenheterna kommer merparten att vara två- och trerummare, men även några fyrarumslägenheter ska byggas. Mer information kommer.


Tidigare historik:
Detaljplanen har vunnit laga kraft under våren 2017.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse för bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan. Planförslaget innefattar:
• Ny vårdcentral på 1200 m² BTA integrerat i bostadskvarteret
• Ett kvarter för bostäder omfattande cirka 4000 m² BTA fördelat på 49 lägenheter
• Bibliotek på 300 m² LOA
• Lokaler för handel och service på cirka 270 m² LOA
• Planläggning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Kryptan 8 och 10
• Ny lokalgata
• Ny gränd på kvartersmark och ny parkering med trädplantering i norr

Byggstarten är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
Pontus Möller Arkitekter AB
Bullerutredare
Ramböll Sverige AB
Exploatör
Lunds Kommuns Fastighets AB
Konsult
Tomas Gustavsson konstruktioner AB
Konsult
T.A.M. Retail Malmö AB
Konsult
Tyréns AB
Plankonsult
Tengbomgruppen AB
Projekterande enhet
Lunds Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Lund
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Lunds Kommun
046-35 50 00
Stortorget 7
22223 Lund
Kontaktperson
Ivan Gallardo
046-359 45 79
Kontaktperson
Ole Kasimir
ole.kasimir@lund.se
046-35 63 74
Arkitektskiss
Pontus Möller Arkitekter AB
0431-44 59 80
Västra Kyrkogatan 15
26232 Ängelholm
Kontaktperson
Pontus Möller
Bullerutredare
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Krukmakargatan 21
11851 Stockholm
Exploatör
Lunds Kommuns Fastighets AB
046-35 85 00
Lilla Tvärgatan 21
22353 Lund
Kontaktperson
Lars Schantz
Kontaktperson
Peter Ovenlund
Konsult
Tomas Gustavsson konstruktioner AB
046-158501
Adelgatan 1
22350 Lund
Kontaktperson
Tomas Gustavsson
046-15 85 01
Konsult
T.A.M. Retail Malmö AB
08-518 012 40
Beijerskajen 12A
21119 Malmö
Kontaktperson
Robert Strandberg
Konsult
Tyréns AB
010-452 20 00
Kungsgatan 6
25221 Helsingborg
Plankonsult
Tengbomgruppen AB
040-641 31 00
Humlegatan 4 C
21127 Malmö
Kontaktperson
Ulrika Lundquist
040-641 31 33
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: