Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av verksamhetsområdet Hasslanda 2

Hasslanda 2
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Nilstorpsvägen 55
224 56 Lund
Kommun Lund
Län Skåne län
Byggstart 1:a kvartalet 2018 2018
Byggtid 18 månader
Relaterad information
Detaljplanen har varit på samråd under våren 2014 men är i dagsläget vilande i väntan på ett samarbetsavtal med exploatören och andra markägare innan planen kan gå vidare till granskning. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett verksamhets-område med möjlighet till handel med skrymmande varor och kontor, sydost om Råby trafikplats, söder om Sydöstra vägen och norr om Norra Knästorpsvägen och kommungränsen mot Staffanstorps kommun och därmed fortsätta utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i enlighet med gällande översiktsplan. Planområdet omfattar cirka 24 ha och utgör den nya gränsen för staden söder ut. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
FOJAB AB
Exploatör
Midroc AB
Exploatör
Råbystiftelsen
Projekterande enhet
Lunds Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Lund
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Lunds Kommun
046-35 50 00
Stortorget 7
22223 Lund
Kontaktperson
Ole Kasimir
ole.kasimir@lund.se
046-35 63 74
Arkitektskiss
FOJAB AB
040-27 98 00
Hallenborgs Gata 1 A
21119 Malmö
Exploatör
Midroc AB
010-470 70 00

Stockholm
Kontaktperson
Magnus Norén
010-470 74 44
Exploatör
Råbystiftelsen
021-35 32 25
Hantverkargatan 2B
722 12 Västerås
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: