Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av Sofia Magdalena med 96 lägenheter

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Gävle
Län Gävleborgs län
Byggstart 4:e kvartalet
Antal lägenheter 96
Relaterad information
Detaljplanen vann laga kraft den 21 oktober 2016. Fastigheten är såld till annan aktör. För mer information kontakta markägaren. 

Detaljplanen syfte är att tillåta vård- och omsorgsboende, bostäder och vård i kombination med centrumfunktioner så som till exempel handel på fastigheten Öster 7:9. Detaljplanen möjliggör att befintlig byggnad kan byggas på upp till fem våningar och ca 96 mindre lägenheter för vård- och omsorgsboende kan uppföras.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Markägare
Gavlegårdarna AB
Projekterande enhet
Gävle Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Gävle
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Gävle Kommun
026-178000
Drottninggatan 22
80311 Gävle
Planarkitekt
Josef Wårdsäter
Markägare
Gavlegårdarna AB
026-17 27 00
Södra Kungsvägen 25
80257 Gävle
Kontaktperson
Ulf Gavlefors
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: