Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av skola samt förskola - Örskolan

Örskolan
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Sundbyberg
Län Stockholms län
Byggvärde 100 mkr
Byggstart 1:a kvartalet 2019 2019
Byggtid 12 månader
Samråd planeras ske under 2017. Mer information kommer under 3:e kvartalet 2018.

Det finns planer på att bygga ut den befintliga Örskolan till en större skola för elever i årskurs F-6. Skolan utökas med ca 175 nya platser. Detta sker genom dels en tillbyggnad av befintlig skola i kvarteret Kungsljuset och dels att de nuvarande förskolelokalerna inom skolan byggs om till skollokaler. Detta förutsätter att en ny förskola byggs inom stadsdelen i kvarteret Blåklockan vilket också planeras.

Byggstart är uppskattat.
Upphandlade företag
Exploatör
Sundbybergs Kommun
Markägare
Sundbybergs Kommun
Projekterande enhet
Sundbybergs Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Sundbyberg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Sundbybergs Kommun
08-706 80 00
Kavallerivägen 4
17458 Sundbyberg
Kontaktperson
Annika Colbengtsson
Exploatör
Sundbybergs Kommun
08-706 80 00
Kavallerivägen 4
17458 Sundbyberg
Markägare
Sundbybergs Kommun
08-706 80 00
Kavallerivägen 4
17458 Sundbyberg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: