Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av sjukhus

Sunderby Sjukhus
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Luleå
Län Norrbottens län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 54 månader
Relaterad information
Detaljplanen antogs den 28 september 2015 och har därefter blivit överklagad. Regeringen upphävde Länsstyrelsens beslut och ärendet skickas åter till länsstyrelsen för vidare
handläggning. Det är oklart när detaljplanen kan vinna laga kraft.

Syftet med ändringen av planen är att öka byggrätten om högsta tillåtna våningsantal, från fyra till sex. Planområdet är beläget i Sunderbyn och det befintliga sjukhusområdet. Planområdet omfattar ca 41 ha varav ca 36 ha utgör mark avsedd för vård. Marken inom planområdet (Sunderbyn 67:592) ägs av Norrbottens läns landsting och av Luleå kommun (Sunderbyn 67:3).
Upphandlade företag
Markägare
Region Norrbotten
Markägare
Luleå Kommun
Projekterande enhet
Luleå Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Luleå
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Luleå Kommun
0920-45 30 00
Rådstugatan 11
97238 Luleå
Planarkitekt
Agneta Laitila
agneta.laitila@lulea.se
0920- 45 38 14
Planchef
AnneLie Granljung
Markägare
Region Norrbotten
0920-28 40 00
Robertsviksg. 7
97241 Luleå
Markägare
Luleå Kommun
0920-45 30 00
Rådstugatan 11
97238 Luleå
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: