Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av Roslagsbanan - Tibble-Visinge

Roslagsbanan sträckan Tibble-Visinge
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Täby
Län Stockholms län
Byggstart 2:a kvartalet 2016 2016
Byggtid 48 månader
Relaterad information
Byggnadsarbetet kommer att påbörjas under maj 2016. För mer information kontakta byggherren. Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2015. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan mellan Tibble och Visinge station samt att möjliggöra för säkra passager över och under järnvägen och gång- och cykelvägar längs med Roslagsbanan. Den aktuella sträckan är cirka 2,5 km lång. Planområdet omfattar cirka 6,9 hektar Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Exploatör
AB Storstockholms Lokaltrafik
Markägare
Täby Kommun
Markägare
Stockholms läns Landsting
Projekterande enhet
Täby Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Täby
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Täby Kommun
08-555 590 00
Stationsvägen 13
18730 Täby
Kontaktperson
Christine Forsberg
Exploatör
AB Storstockholms Lokaltrafik
08-686 16 00

10573 Stockholm
Kontaktperson
Maria Olsson
08-686 16 00
Markägare
Täby Kommun
08-555 590 00
Stationsvägen 13
18730 Täby
Markägare
Stockholms läns Landsting
08-737 25 00
Hantverkargatan 45
11221 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: