Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av punkthus med bostäder och centrumfunktioner | Västra tullen

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Kungälv
Län Västra Götalands län
Byggstart 2:a kvartalet 2019 2019
Antal lägenheter 70
Samrådshandlingar håller på att tas fram.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheterna för att tillskapa attraktiva bostäder i ett centralt läge och möjliggöra bättre förutsättningar för handel i Kungälvs centrum. Detaljplanen ska dels innehålla ett punkthus som ska byggas högre, samt ett flerbostadshus med 70 stycken lägenheter på 7 000 m² BOA. I bottendelen av byggnaden bygger man lokaler för handel om 1400 m².

Planområdet är beläget i centrala Kungälv vid Västra Tullen. Planområdet omfattar fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37. I norr avgränsas planområdet av Västra Tullen, i öster av Västra Gatan, i söder av Norra Gränden och i väster av Strandgatan.

Byggstarten är uppskattad.

Mer information kommer under våren 2019.
Upphandlade företag
Fastighetsägare
Sigillet Fastighets AB
Plankonsult
Norconsult AB
Projekterande enhet
Kungälvs Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Kungälv
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Kungälvs Kommun
0303-23 80 00
Ytterbyvägen 2
44230 Kungälv
Kontaktperson
Evelina Sandström
Kontaktperson
Linda Andreasson
Fastighetsägare
Sigillet Fastighets AB
031-105480
Kaserntorget 11
41118 Göteborg
Kontaktperson
Henrik Nilsson
Plankonsult
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: