Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av livsmedelsaffär

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Kungsör
Län Västmanlands län
Byggstart 4:e kvartalet 2014 2014
Byggtid 12 månader
Detaljplanen vann laga kraft i maj 2014. Ica Torghallen har fört fram önskemål om att bygga ut sina lokaler. På fastigheten Giert 2, där butiken ligger, tillåts ingen ytterligare bebyggelse. I detaljplaneändringen föreslås att en del av den angränsande fastigheten Kungsör 3:1, som idag är gräs- och asfalterade gångytor, säljs. Detaljplaneändringen innebär att en cirka 151 kvadratmeter stor yta av Kungsör 3:1 överförs till Giert 2. Ändringen medför också en begränsad byggrätt på den utökade fastigheten Giert 2. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Byggherre
ICA Fastigheter Sverige AB
Projekterande enhet
Kungsörs Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Kungsör
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
ICA Fastigheter Sverige AB
021-19 30 00
Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås
Projekterande enhet
Kungsörs Kommun
0227-600000
Drottninggatan 34
73631 Kungsör
Kontaktperson
Magnus Ribbing
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: