Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av Kiviks hotell samt nybyggnad av 24 enbostadshus

Villa Laura
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Moriabacken
277 30 Kivik
Kommun Simrishamn
Län Skåne län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Detaljplanen var utställd för granskning mellan 16:e mars och 24:e april 2015. Man arbetar i dagsläget med utredningar gällande VA-biten och det finns idag ingen klar tidslinje för när planen kan komma att gå upp för antagande.


Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för bostäder, hotell och restaurang. Ett allmänt gång- och cykelstråk i planområdets norra del och en ny tillfart från Moriabacken skapas också. Detaljplanen innebär en utveckling och komplettering av nuvarande hotellverksamhet. Totalt föreslås planområdet rymma 24 nya enbostadshus.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
ARKITEKTBOLAGET DAHLQUIST-LARSSON HB
Dagvattenutredning
Statens Jordbruksverk
Exploatör
Kiviks Hotell Moriabacken AB
Fastighetsägare
Höstäpplet AB
Konsult
Naturvårdskonsult Gerell
Projekterande enhet
Simrishamns Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Simrishamn
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Simrishamns Kommun
0414-81 90 00
Stortorget 6
27231 Simrishamn
Kontaktperson
Eva Ferlinger
Arkitektskiss
ARKITEKTBOLAGET DAHLQUIST-LARSSON HB
0414-44 66 30
Mossgatan 17
27235 Simrishamn
Kontaktperson
Britta Dahlqvist
0414-44 66 30
Dagvattenutredning
Statens Jordbruksverk
036-15 50 00
Vallgatan 6
55316 Jönköping
Kontaktperson
Tilla Larsson
Exploatör
Kiviks Hotell Moriabacken AB
0414-700 75

Fastighetsägare
Höstäpplet AB
08-21 70 07
Sveavägen 116
113 50 Stockholm
Konsult
Naturvårdskonsult Gerell
0416-151 20
Tomelillavägen 456
27592 Sjöbo
Kontaktperson
Karin Gerell
karin.gerell@sjobo.nu
070-242 30 65
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: