Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av industriområde | Alelyckans Vattenverksområde

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggvärde 420 mkr
Byggstart Januari 2017 2017
Byggtid 26 månader
Storlek 13 969 kvm
Relaterad information
Projektet omfattar tillbyggnad av industriområde. Higab har fått i uppdrag att projektera och bygga kontor, lager, verkstad och garage för Kretslopp och vatten i Alelyckan. Projektet är en samlokalisering som innebär att deras lokaler ansluter till redan befintliga byggnader som Alelyckans vattenverk, Kretsloppsparken och Mätarverkstaden. Projektet är upphandlat som generalentreprenad. Den totala ytan för de nya byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 m² och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Till detta tillkommer sedan utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör. När anläggningen står klar under våren 2019 kommer Kretslopp och vatten att lämna de nuvarande lokalerna i Hjällbo och på Ringön.


För mer information, vänligen kontakta generalentreprenören.

Tidigare information:
Detaljplanen vann laga kraft i januari 2016. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av området så att en samlokalisering av Kretslopp och Vattens verksamheter möjliggörs. Ambitionen är att skapa en funktionell anläggning som uppfyller lokalbehov och funktionskrav och som skapar en attraktiv arbetsplats med bra arbetsmiljö. Området kommer efter utbyggnad innehålla cirka 300 arbetsplatser, bestående av lokaler för verkstäder, lager, logistik och kontor.
Upphandlade företag
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
Brandkonsult
WSP Sverige AB
Byggherre
Higab AB
Byggledning
VBK Konsulterande ingenjörer AB
El-konsult
WSP Sverige AB
Generalentreprenör
Tuve Bygg AB
Geoteknik-konsult
WSP Sverige AB
Inredningsarkitekt
KUB arkitekter AB
Konstruktör
Ramböll Sverige AB
Kontrollansvarig
VBK Konsulterande ingenjörer AB
Markkonsult
Liljewall Arkitekter AB
Markägare
Göteborgs Kommun
Markägare
Higab AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
VVS-konsult
SWECO AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Higab AB
031-368 53 00
Åvägen 17 F
41251 Göteborg
Kontaktperson
Annette Stridh
annette.stridh@higab.se
031-368 53 54
Generalentreprenör
Tuve Bygg AB
031-7851500
Johannefredsgatan 5
43153 Mölndal
Kontaktperson
Lars Elfast
lars.elfast@tuvebygg.se
070-185 15 14
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Tea Cole
sbk@sbk.goteborg.se
031-368 19 87
Arkitekt
Liljewall Arkitekter AB
031-350 70 00
Skomakaregatan 6
21134 Malmö
Kontaktperson
Mats Milsta
mats.milsta@liljewall-arkitekter.se
013-12 52 32 · 076-548 70 20
Brandkonsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Ullevigatan 19
41140 Göteborg
Kontaktperson
Dan Jernberg
dan.jernberg@wspgroup.se
010-722 74 51 · 070-570 62 59
Byggledning
VBK Konsulterande ingenjörer AB
031-703 35 00
Falkenbergsgatan 3
41285 Göteborg
El-konsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Ullevigatan 19
41140 Göteborg
Kontaktperson
Michael Boström
Geoteknik-konsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Ullevigatan 19
41140 Göteborg
Kontaktperson
Per Friberg
per.friberg@wspgroup.se
010-722 70 85 · 070-561 10 03
Inredningsarkitekt
KUB arkitekter AB
031-10 56 50
Stora Nygatan 17
41108 Göteborg
Kontaktperson
Kristina Lindkvist
kristina@kub-arkitekter.se
031-10 56 50 · 070-794 28 96
Konstruktör
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Krukmakargatan 21
11851 Stockholm
Kontaktperson
Niklas Johansson
niklas.johansson@ramboll.se
010-615 34 42 · 070-677 34 42
Kontrollansvarig
VBK Konsulterande ingenjörer AB
031-703 35 00
Falkenbergsgatan 3
41285 Göteborg
Markkonsult
Liljewall Arkitekter AB
031-350 70 00
Skomakaregatan 6
21134 Malmö
Kontaktperson
Nils Ekström
nils.ekstrom@liljewall-arkitekter.se
031-350 70 63 · 076-548 70 63
Markägare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Thord Lindgren
031-368 10 77
Markägare
Higab AB
031-368 53 00
Åvägen 17 F
41251 Göteborg
Kontaktperson
Annette Stridh
annette.stridh@higab.se
031-368 53 54
VVS-konsult
SWECO AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Kontaktperson
Sten Bäckström
sten.backstrom@sweco.se
031-62 77 61 · 073-412 27 61
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: