Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av industribyggnad

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Kungsbacka
Län Hallands län
Byggstart 4:e kvartalet 2016 2016
Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2015. För mer information kontakta fastighetsägaren. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig huvudbyggnad med cirka 16 500 m² genom att utöka möjlig nockhöjd inom delar av området samt reglera en maximal utnyttjandegrad av planområdet
Upphandlade företag
Fastighetsägare
Kungsleden Stenen 08 AB
Projekterande enhet
Kungsbacka Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Kungsbacka
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Kungsbacka Kommun
0300-83 40 00
Storgatan 37
43432 Kungsbacka
Kontaktperson
Jonas Alborn
Fastighetsägare
Kungsleden Stenen 08 AB
08-50305200
Box 70414
10725 Stockholm
Kontaktperson
Tommy Leckborn
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: