Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av gruppboende vid Kämpagränden och Vikingavägen

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Kämpagränden/Vikingavägen
Kommun Lund
Län Skåne län
Byggstart November 2016 2016
Projektet omfattar nybyggnad av 24 lägenheter i två byggnader - modulbyggnader med bostäder i två plan med loftgång nordost om vägkorsningen Kämpagränden och Vikingavägen. Man kommer att använda sig av en totalentreprenad för detta och byggstarten är uppskattad i dagsläget. Tidigare historik: Detaljplanen vann laga kraft i januari 2016. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ta en bit parkmark i anspråk för att möjliggöra en tillbyggnad till befintligt gruppboende vid Valdemars väg. Bakgrunden är att befintligt gruppboende inte lever upp till dagens krav för boendestandard och krav för arbetsmiljö för personalen. För att verksamheten ska kunna bedrivas vidare på befintlig plats krävs att befintlig byggnad förses med en tillbyggnad. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitekt
WIGOT Konsult AB
Arkitekt
Sydark Konstruera Arkitektur och Konstruktion AB
Beställare
Lunds Kommuns Fastighets AB
Brandkonsult
Bengt Dahlgren Syd AB
Byggherre
Lunds Kommuns Fastighets AB
El-konsult
WSP Sverige AB
Geoteknik-konsult
GeoExperten i Skåne AB
Landskapsarkitekt
Era Landskap i Skåne AB
Projekterande enhet
Lunds Kommun
Vent-konsult
PQR Consult AB
VS-konsult
PQR Consult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Lund
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Lunds Kommuns Fastighets AB
046-35 85 00
Lilla Tvärgatan 21
22353 Lund
Projekterande enhet
Lunds Kommun
046-35 50 00
Stortorget 7
22223 Lund
Planarkitekt
Henrik Nilsson
henrik.nilsson@lund.se
046-35 58 17
Arkitekt
WIGOT Konsult AB
046-38 51 30
Annedalsvägen 9
22764 Lund
Kontaktperson
Lotta Sundström
lotta@wigot.se
046-38 51 34 · 070-538 51 35
Arkitekt
Sydark Konstruera Arkitektur och Konstruktion AB
040-59 94 00
Östra Tullgatan 3
21128 Malmö
Kontaktperson
Mårten Belin
marten.belin@sydarkkonstruera.se
040-59 94 10 · 070-325 05 35
Beställare
Lunds Kommuns Fastighets AB
046-35 85 00
Magistratsvägen 23
22643 Lund
Projektledare
Fredrik Altin
fredrik.altin@lkf.se
046-35 85 94
Brandkonsult
Bengt Dahlgren Syd AB
040-635 17 00
Sallerupsvägen 11 D
21218 Malmö
Kontaktperson
Erik Almgren
erik.almgren@bengtdahlgren.se
040-635 17 20 · 073-381 17 20
El-konsult
WSP Sverige AB
010-722 50 00
Jungmansgatan 10
21119 Malmö
Kontaktperson
Mats Löfgren
mats.lofgren@wspgroup.se
010-722 61 85 · 070-518 29 89
Geoteknik-konsult
GeoExperten i Skåne AB
073-030 74 36
Skiffervägen 35
22478 Lund
Kontaktperson
Rolf Svensson
rolf.geo.svensson@gmail.com
046-30 70 01 · 073-030 74 36
Landskapsarkitekt
Era Landskap i Skåne AB
070-846 17 78
Ehrensvärdsgatan 9
21213 Malmö
Kontaktperson
Jörgen Carlsson
Vent-konsult
PQR Consult AB
040-21 30 12
Gustav Adolfs Torg 12
21139 Malmö
Kontaktperson
Sven-Johan Åkesson
sven-johan.akesson@pqr.se
040-21 30 12 · 073-972 65 23
VS-konsult
PQR Consult AB
040-21 30 12
Gustav Adolfs Torg 12
21139 Malmö
Kontaktperson
Sven-Johan Åkesson
sven-johan.akesson@pqr.se
040-21 30 12 · 073-972 65 23
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: