Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad | Göteborgsoperan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Christina Nilssons Gata 1
411 04 Göteborg
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 12 månader
Relaterad information
Byggnadsnämnden beslutade den 30:e september 2014 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Det är ännu (februari 2018) oklart när planen vinner laga kraft.

Syftet med förslaget är möjliggöra en utökning och breddning av verksamheten genom uppförande av ett nytt fristående scenkonsthus. Förslaget omfattar en scen med kombinerad salong/konferenssal och plats för ca. 500 personer. I byggnaden inryms också en restaurang med tillhörande servering samt ytterligare konferensyta.

Byggstarten är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitektskiss
Tengbomgruppen AB
Exploatör
Göteborgs Kommun
Geoteknik-konsult
SWECO Infrastructure AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Projektledning
Higab AB
Riskanalys
COWI AB
Totalentreprenör
NCC AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Jonas Uvdal
sbk@sbk.goteborg.se
031-368 19 76
Totalentreprenör
NCC AB
031-771 50 00
Gullbergs Strandgata 2
41104 Göteborg
Arkitektskiss
Tengbomgruppen AB
031-60 64 50
Södra Larmgatan 2
41116 Göteborg
Exploatör
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Per-Anders Käll
Geoteknik-konsult
SWECO Infrastructure AB
031-627500
Gullbergs Strandgata 3
41104 Göteborg
Kontaktperson
Ola Skepp
031-62 75 00
Projektledning
Higab AB
031-368 53 00
Åvägen 17 F
41251 Göteborg
Kontaktperson
Svante Thun
svante.thun@higab.se
031-368 53 42
Riskanalys
COWI AB
010-850 10 00
Skärgårdsgatan 1
41458 Göteborg
Kontaktperson
Maria Bergh
010-850 10 00
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: