Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnad av flerbostadshus

Kv. Kadetten
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Karlbergsvägen 77
113 35 Stockholm
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggvärde 9 mkr
Byggstart 3:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 12 månader
Antal lägenheter 12
Fastighetsägaren för Kadetten 29 har kommit med ansökan om planändring för Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan för att riva det befintliga kontorshuset och ersätta det med ett nytt bostadshus. Planen syftar till att möjliggöra rivning av det befintliga kontorshuset och uppförandet av ett nytt flerbostadshus med totalt ca 87 lägenheter och verksamhetslokaler på bottenvåning samt två garageplan under mark. Det nya bostadshuset ska anpassas vad gäller utformning av fasader och förgårdsmark samt innergården till omgivningen och Karlbergsvägens gröna karaktär.
Byggstart och byggvärde är uppskattad.

Tidigare information:
Detaljplanen är nedlagd och kommer inte att bli verklighet i denna form. Förslaget innebär att en tillbyggnad av befintligt gatuhus mot gården. Gårdshuset avses vara sex våningar högt och innehålla totalt 12 lägenheter. Varje lägenhet kommer ha en balkong på den södra fasaden.

Överklagat 2018-01-02
Upphandlade företag
Antikvarisk bedömning
Nyréns Arkitektkontor AB
Brandkonsult
Tyréns AB
Bullerutredare
Tyréns AB
Dagvattenutredning
Tyréns AB
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Solstudie
Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Kontaktperson
Torbjörn Johansson
Antikvarisk bedömning
Nyréns Arkitektkontor AB
08-698 43 00
Nackagatan 4
11641 Stockholm
Kontaktperson
Anna Birath
anna.birath@nyrens.se
08-698 43 53
Brandkonsult
Tyréns AB
010-452 20 00
Peter Myndes Backe 16
11886 Stockholm
Kontaktperson
Peter Sällemark
Bullerutredare
Tyréns AB
010-452 20 00
Peter Myndes Backe 16
11886 Stockholm
Kontaktperson
Mina Karimpour
Dagvattenutredning
Tyréns AB
010-452 20 00
Peter Myndes Backe 16
11886 Stockholm
Kontaktperson
Peter Sällemark
Solstudie
Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
031-743 02 00
Storgatan 26
41138 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: