Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av fastighet med handel- och kontorslokaler

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Nyköping
Län Södermanlands län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 18 månader
Relaterad information
Detaljplanen vann laga kraft 20174-07-08. 

Björnbäckens Fastighetes AB har kommit in med begäran om planbesked för fastigheten Stensötan 3. Syftet är att utveckla fastigheten Stensötan 3 med bl.a. handel och kontor. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Byggherre
Björnbäckens Fastighets AB
Plankonsult
SWECO Architects AB
Projekterande enhet
Nyköpings Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Nyköping
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Björnbäckens Fastighets AB
0155-291590
BJÖRNBÄCKSVÄGEN 7
61170 Jönåker
Kontaktperson
Alexander Yavuz
0155-29 15 90
Projekterande enhet
Nyköpings Kommun
0155-24 80 00
Stora Torget 2
61183 Nyköping
Kontaktperson
Maria Björk
0155-45 74 28
Plankonsult
SWECO Architects AB
023-46400
Mariegatan 18E
79119 Falun
Kontaktperson
Mathias Ahlgren
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: