Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av 24 studentlägenheter på Onsjögatan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Onsjögatan 10
Kommun Lund
Län Skåne län
Byggstart 4:e kvartalet 2016 2016
Byggtid 12 månader
Antal lägenheter 24
Projektet omfattar ny- och tillbyggnad av 24 studentlägenheter vid Onsjögatan. Byggstart har skett under hösten 2016 och inflyttning planeras till hösten 2017.

Tidigare historik:
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 1:a augusti 2016.

Syftet med planförslaget är att befintlig bebyggelse föreslås byggas till i tre sammanhängande volymer med en höjd av två till tre våningar och genom en mindre tillbyggnad ovanpå befintligt studentbostadshus. Den befintliga bebyggelsens västra del rivs i förslaget. Totalt möjliggör förslaget 24 nya studentlägenheter och utrymme för kontor, samt att möjliggöra en interngata vid en eventuell framtida förtätning längs Tornavägen.

Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Arkitekt
Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Arkitektskiss
White arkitekter AB
Bullerutredare
Trivector AB
Dagvattenutredning
Va Syd
Exploatör
Lundabostäder AB
Konsult
Wuz risk consultancy AB
Markkonsult
Miljöfirman Konsult Sverige AB
Miljöbedömning
Kodeda Konsulter AB
Projekterande enhet
Lunds Kommun
Totalentreprenör
Lanab Lunds anläggnings AB
Vent-konsult
Assemblin
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Lund
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Lunds Kommun
046-35 50 00
Stortorget 7
22223 Lund
Planarkitekt
Katarina Meier
katarina.meier@lund.se
046-35 56 57
Planchef
Lotta Wallin
lotta.wallin@lund.se
046-35 65 03
Totalentreprenör
Lanab Lunds anläggnings AB
046-98245
Ö. Odarslöv 451
22592 Lund
Kontaktperson
Johan Nordbeck
046-982 45
Arkitekt
Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
070-6501325
Lilla Södergatan 13
22353 Lund
Kontaktperson
Ulrika Bjartmar
Arkitektskiss
White arkitekter AB
040-660 93 00
Bassängkajen 12 Plan
21118 Malmö
Bullerutredare
Trivector AB
046-38 65 00
Åldermansgatan 13
22764 Lund
Dagvattenutredning
Va Syd
040-635 00 00
Hans Michelsensgatan 2
21120 Malmö
Exploatör
Lundabostäder AB
046-982 45
Östra Odarslöv 451
225 92 Lund
Kontaktperson
Johan Nordbeck
info@lanab.nu
073-433 00 50
Konsult
Wuz risk consultancy AB
046-14 02 01
Harneskvägen 17
24441 Kävlinge
Kontaktperson
Fredrik Nystedt
fredrik@wuz.se
046-14 02 01
Markkonsult
Miljöfirman Konsult Sverige AB
0733-12 15 50
Ribevägen 19 B
21746 Malmö
Kontaktperson
Jesper M Karlström
jesper@miljofirman.se
073-312 15 50
Miljöbedömning
Kodeda Konsulter AB
070-583 76 66
Heurlins Plats 1
41301 Göteborg
Kontaktperson
Anders Lundgren
070-583 76 66
Vent-konsult
Assemblin
010-472 60 00
Stenyxegatan 25A
21376 Malmö
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: