Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Renovering av gruppboende m.m

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Solåkrabyn 5
153 91 Järna
Kommun Södertälje
Län Stockholms län
Byggvärde 60 mkr
Byggstart 4:e kvartalet 2014 2014
Byggtid 12 månader
Denna detaljplan vann laga kraft 13 december. Sedan 1970 bedrivs socialterapevtisk verksamhet på Solåkrabyn. I dagsläget finns ett trettiotal boende på Solåkrabyn. För att kunna erbjuda fullvärdiga lägenheter krävs omfattande ändringar i flera av de befintliga bostäderna. Verksamheten behöver kompletteras med en gruppbostad som är specialanpassad för funktionshindrade med särskilda behov. Förslaget är under sommaren 2013 ute på samråd. Byggstarten är uppskattad, likaså byggvärdet.
Upphandlade företag
Projekterande enhet
Södertälje Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Södertälje
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Södertälje Kommun
08-523 010 00
Campusgatan 26
15132 Södertälje
Planarkitekt
Urban Dahlberg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: