Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Renovering av flerbostadshus - Trondheimsgatan 28 & 30

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggvärde 44 mkr
Byggstart Februari 2010 2010
Byggtid 33 månader
Antal lägenheter 115
Projektet omfattade renovering av 25 lägenheter på Trondheimsgatan 28, och 90 lägenheter fördelat på 3 huskroppar på Trondheimsgatan 30. Projektet genomfördes som en del i Järvalyftet där man ville modernisera det arkitektoniska uttrycket och åstadkomma en standard i nivå med nybyggnation gällande energi- och ljudkrav. Skanska påbörjade renoveringen av Trondheimsgatan 28 under mars 2010 och var färdiga för inflyttning under maj 2011. Trondheimsgatan 30 renoverades av Åke Sundvall Byggnads AB med start i januari 2011, färdigställdes i december 2012. Byggnadernas fasader tilläggsisolerades med 100 mm och eftersom de befintliga loftgångarna byttes ut mot entré- balkonger och traditionella balkonger möjliggjordes att tilläggsisolera hela fasaden. Entréer och trapphus utrustades med LED-armaturer som styrs via tid- och närvarodetektorer. Utomhusbelysningen närvarostyrs via ljuskännare. I huset på Trondheimsgatan 28 installerades även energieffektiva induktionsspisar i samtliga lägenheter, för husen på Trondheimsgatan 30 fanns detta som tillval. För att minska vattenanvändningen installerades ett nytt system för tappvatten som inkluderade snålspolande blandare, flödesbegränsning i duscharna samt kallstart på blandare. Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) installerades i samtliga hus.
Upphandlade företag
Arkitekt
ÅWL Arkitekter AB
Byggherre
Svenska Bostäder AB
Generalentreprenör
Skanska Sverige AB
Generalentreprenör
Åke Sundvall Byggnads AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Svenska Bostäder AB
08-508 370 00
Vällingbyplan 2
16265 Vällingby
Projektledare
Leif Bergman
08-508 370 00
Generalentreprenör
Skanska Sverige AB
010-448 00 00
Skrivaregatan 1
20533 Malmö
Generalentreprenör
Åke Sundvall Byggnads AB
08-50 55 80 00
Karlsbodav. 9
16867 Bromma
Arkitekt
ÅWL Arkitekter AB
08-555 786 00
Folkungagatan 92 B
11622 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: