Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av Sörredskorsningen | Etapp 2

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggstart April 2017 2017
Byggtid 26 månader
Projektet omfattar ombyggnad av Sörredskorsningen. Detta är den andra etappen och omfattar byggnation av bro och väg. Projektet beräknas stå klart i juni 2019.

SWECO Sverige AB har själva tagit fram allt förfrågningsunderlag.

Mer information kommer i juli 2018.
Upphandlade företag
Asfalt/Beläggning
Sandahls Grus & Asfalt AB
Betongentreprenör
Thomas Betong AB
Bro- och Tunnelentreprenör
Inhouse Tech Infra Göteborg AB
Bullerutredare
SWECO Management AB
Byggherre
Trafikverket
Byggnadsentreprenör
Hisingens Industri & Skeppsservice AB
Byggnadsentreprenör
Trafiksystem Väst AB
Generalentreprenör
Veidekke Entreprenad AB
Konstruktör
Inhouse Tech Göteborg AB
Konsult
SWECO Sverige AB
Konsult
Pontarius AB
Markkonsult
Structor Mark Göteborg AB
Markägare
Göteborgs Kommun
Maskinuthyrning
Cramo AB
Projekteringsledare
SWECO Sverige AB
Pålningsentreprenör
Pålab Fastighetsförvaltning AB
Pålningsentreprenör
Svenska dmixab AB
Sprängentreprenör
Bohus Bergsprängning AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Trafikverket
0771-921 921

78189 Borlänge
Kontaktperson
Per Stenerås
Kontaktperson
Vladimir Milosevic
vladimir.milosevic@trafikverket.se
010-124 28 08 · 070-762 23 43
Generalentreprenör
Veidekke Entreprenad AB
031-50 56 00
Falkenbergsgatan 3
41285 Göteborg
Kontaktperson
Peter Svenningsson
Asfalt/Beläggning
Sandahls Grus & Asfalt AB
Speditörv. 1
33153 Värnamo
Kontaktperson
Martin Berggren
070-662 50 01
Betongentreprenör
Thomas Betong AB
010-450 50 00
Södra Vägen 28
41254 Göteborg
Bro- och Tunnelentreprenör
Inhouse Tech Infra Göteborg AB
031-7432880
Magasinsgatan 22
41118 Göteborg
Kontaktperson
Fredrik Thunström
031-743 28 80
Bullerutredare
SWECO Management AB
031-62 75 00
Skånegatan 3
41140 Göteborg
Byggnadsentreprenör
Hisingens Industri & Skeppsservice AB
031656690
Valdemar Noréns Gata 13 Götaverken City E-hallen
41755 Göteborg
Byggnadsentreprenör
Trafiksystem Väst AB
031586400
Hulda Mellgrens Gata 2
42132 Västra Frölunda
Konstruktör
Inhouse Tech Göteborg AB
031-7432880
Magasinsgatan 22
41118 Göteborg
Kontaktperson
Fredrik Thunström
Konsult
SWECO Sverige AB
031-627500
Gullbergs Strandgata 3
41104 Göteborg
Kontaktperson
Per Andersson
076-809 59 14
Konsult
Pontarius AB
036-440 12 91
Gjuterigatan 9
55318 Jönköping
Kontaktperson
Niclas Bryngelsson
niclas.bryngelsson@pontarius.com
031-761 87 12 · 073-311 89 89
Markkonsult
Structor Mark Göteborg AB
070-693 67 06
Kungsgatan 18
41119 Göteborg
Kontaktperson
Jens Hummel
jens.hummel@structor.se
070-693 12 10
Markägare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Maskinuthyrning
Cramo AB
08-623 54 00
Torshamnsgatan 35
16495 Kista
Projekteringsledare
SWECO Sverige AB
031-627500
Gullbergs Strandgata 3
41104 Göteborg
Kontaktperson
Per Andersson
076-809 59 14
Pålningsentreprenör
Pålab Fastighetsförvaltning AB
0303-245260
Signalg. 16
44240 Kungälv
Kontaktperson
Lars Rasmusson
lars@palab.eu
0303-245 254 · 073-069 84 40
Pålningsentreprenör
Svenska dmixab AB
033-101891
Katrinebergsgatan 23
50439 Borås
Sprängentreprenör
Bohus Bergsprängning AB
0524-30020
Hajums Industriområde 3
45541 Hedekas
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: