Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av småindustri till bostäder och kontor

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Romstadsvägen 2B-C
653 42 Karlstad
Kommun Karlstad
Län Värmlands län
Byggstart 4:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 12 månader
Relaterad information
Detaljplanen är för närvarande fortfarande vilande fram till att en utredning gällande översvämningsriskerna har slutförts. Det är oklart om arbetet med planen kommer återupptas.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att ändra användning från småindustri till bostäder och kontor. Möjligheten att skydda de kulturhistoriska värdena ska även undersökas.
Upphandlade företag
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Karlstad
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
054-540 00 00
Tage Erlandergatan 8 A
65220 Karlstad
Handläggare
Karolina Norlin
Kontaktperson
Jonas Zetterberg
Kontaktperson
Stadsbyggnadsförvaltningen
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: