Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av kontorsbyggnad till bostäder

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Karlstad
Län Värmlands län
Byggstart April 2016 2016
Storlek 1 000 kvm
Antal lägenheter 18
Relaterad information
Projektet omfattar att en byggnad på 2 våningar nu ska byggas om till ett bostadshus på 4 våningar. Det är oklart när byggstart kan ske men förhoppningen är under april 2016. Upphandling av totalentreprenad pågår. För mer information kontakta byggherren. Tidigare historik: Detaljplanen laga kraft den 24 april 2015. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga på befintlig kontorsbyggnad med två våningar och att komplettera användningen med bostads- och centrumändamål.
Upphandlade företag
Arkitekt
Rathsman arkitektkontor AB
Byggherre
Carlzon Invest i Karlstad Aktiebolag
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Karlstad
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Carlzon Invest i Karlstad Aktiebolag
054-24 01 40

Kontaktperson
Peter Carlzon
070-6234579
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
054-540 00 00
Tage Erlandergatan 8 A
65220 Karlstad
Handläggare
Jonas Zetterberg
Kontaktperson
Johanna Bjällfalk
Arkitekt
Rathsman arkitektkontor AB
070-2166351
Bergslagsgatan 14 B
65222 Karlstad
Kontaktperson
Per Rathsman
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: