Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av kontor till bostäder på Fabrikörvägen

Norra branten - delplan 2 (Fabrikörvägen)
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Nacka
Län Stockholms län
Byggvärde 200 mkr
Byggstart 2:a kvartalet 2016 2016
Byggtid 18 månader
Antal lägenheter 220
Detaljplanen vann laga kraft den 28 oktober 2015. Den planerade utvecklingen av Nacka strand innebär att området ska bli mer blandat och innehålla fler bostäder än idag. Syftet med planläggningen är att det ska bli möjligt att omvandla kontorslokalerna till bostäder samt en förskola med fyra-fem avdelningar. I förslaget medges även en påbyggnad i en våning, främst av de nord-sydliga flyglarna. Cirka 220 bostäder bedöms inrymmas, samt att befintliga, men outnyttjade, byggrätter på taket justeras. Byggstart och byggvärde är uppskattad.
Upphandlade företag
Byggherre
Carlyle Real Estate Advisors Sweden AB
Markägare
Carlyle Real Estate Advisors Sweden AB
Projekterande enhet
Nacka kommun
Projekteringsledare
T.A.M. Hood Consulting AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Nacka
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Carlyle Real Estate Advisors Sweden AB
08-51069600
Kungsg. 30
11135 Stockholm
Projekterande enhet
Nacka kommun
08-718 80 00
Granitvägen 15
13181 Nacka
Kontaktperson
Jerk Allvar
jerk.allvar@nacka.se
08-718 93 81
Markägare
Carlyle Real Estate Advisors Sweden AB
08-51069600
Kungsg. 30
11135 Stockholm
Projekteringsledare
T.A.M. Hood Consulting AB
08-51801240
BIRGER JARLSGATAN 31
11145 Stockholm
Kontaktperson
Charlotta Rosén
08-51801240
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: