Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av industribyggnad inom Gruvlyckan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Karlstad
Län Värmlands län
Byggstart Maj 2016 2016
Projektet omfattar ombyggnad av en industribyggnad. Projektet är genomfört och upphandlat. För mer information kontakta byggherren. Tidigare historik: Planen vann laga kraft den 15 juli 2015. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig markanvändning med kontor och handel för att möjliggöra försäljning och kontorsverksamhet inom fastigheten. Handelsytan inom området begränsas till att omfatta endast 1200 m² BTA. Inom planområdet tillåts även en begränsad byggnadsyta på 40 m² för tekniska anläggningar.
Upphandlade företag
Byggherre
Matmejeriet i Karlstad AB
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Karlstad
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Matmejeriet i Karlstad AB
0514-569820

Kontaktperson
Mario Bretschneider
Projekterande enhet
Karlstads Kommun
054-540 00 00
Tage Erlandergatan 8 A
65220 Karlstad
Handläggare
Anastasia Mileoranskaya
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: