Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av förskola

Granlo Förskola
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Sundsvall
Län Västernorrlands län
Byggstart Mars 2015 2015
Byggtid 4 månader
Storlek 400 kvm
Projektet omfattar ombyggnad av förskola för att anpassa byggnaden till verksamheten. Det är cirka 400 m² som berörs av ombyggnaden. Det ska göras energisparåtgärder i form av vs- och ventilationsåtgärder samt nya ytskikt. Byggnationen startade under mars 2015 och kommer pågå under cirka 4 månader. Projektet har upphandlats som en delad entreprenad.
Upphandlade företag
Arkitekt
SWECO Architects AB
Byggherre
Sundsvalls Kommun
Byggherreombud
Drakfastigheter
Byggnadsentreprenör
PICEA BYGG AB
El-entreprenör
Skanska Installation El AB
Vent-entreprenör
Miljöventilation i Mellannorrland AB
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
VVS-konsult
Teamab VVS-konsult AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Sundsvall
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Sundsvalls Kommun
060-19 10 00
Norrmalmsgatan 4
85234 Sundsvall
Arkitekt
SWECO Architects AB
060-169900
S. Järnvägsg. 37
85237 Sundsvall
Kontaktperson
Per Ahnborg
060-16 99 00
Byggherreombud
Drakfastigheter
060-19 15 65
Södra Järnvägsgatan 39A
85237 Sundsvall
Kontaktperson
Christian Ferm
christian.ferm@sundsvall.se
060-19 15 65 · 076-794 0704
Byggnadsentreprenör
PICEA BYGG AB
060-566830
Gärdevägen 5
85650 Sundsvall
Kontaktperson
Thomas Engberg
El-entreprenör
Skanska Installation El AB
010-4480000
Kolvägen 14
85229 Sundsvall
Kontaktperson
Kent Abrahamsson
Vent-entreprenör
Miljöventilation i Mellannorrland AB
060-501644
Linköpingsv. 5
85731 Sundsvall
Kontaktperson
Ulf Hallved
ulf@miljoventilation.se
070 333 58 45
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
060-155500
Bultgatan 8
85350 Sundsvall
Kontaktperson
Andreas Åkerlund
VVS-konsult
Teamab VVS-konsult AB
060-618020
Trädgårdsgatan 7
85231 Sundsvall
Kontaktperson
Bertil Olsson
bertil@teamabvvskonsult.se
060-61 80 20 · 070-311 73 35
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: