Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Ombyggnad av affärslokal

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggvärde 50 mkr
Byggstart Oktober 2014 2014
Byggtid 12 månader
Storlek 2 300 kvm
Projektet omfattar att en befintlig lokal ska byggas om till att inhysa en butik, bland annat ska det byggas ett nytt fläktrum på tak, nytt schakt, igensättning av fönster, en innergård ska byggas över samt att alla ytskikt såsom golv och fasad ska renoveras. Rivningen inom den befintliga k-märkta byggnaden har startats under hösten 2014 och hela ombyggnadsarbetet kommer ta ett år från start till slutförande. Projektet är upphandlat som en delad entreprenad.
Upphandlade företag
Arkitekt
VIZ Arkitektkontor AB
Brandkonsult
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
Byggherre
FastPartner Hässelby AB
El-entreprenör
SN Elteknik AB
Hyresgäst
Kjell Mattsson Livs Aktiebolag (Ica Supermarket)
Konstruktör
Ramböll Sverige AB
VVS-entreprenör
PB-teknik AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
FastPartner Hässelby AB
08-4023460

Kontaktperson
Carl Klingsborg
Arkitekt
VIZ Arkitektkontor AB
08-556 919 00
Renstiernas gatan 12
11628 Stockholm
Kontaktperson
Jörgen Larsson
jorgen@vizark.se
08-556 919 00
Brandkonsult
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
08-410 102 50
Rosenlundsgatan 60
11863 Stockholm
Kontaktperson
Andreas Johansson
El-entreprenör
SN Elteknik AB
0221-19000
Ö. Långg. 6 B
73132 Köping
Kontaktperson
Glenn Carlsson
Hyresgäst
Kjell Mattsson Livs Aktiebolag (Ica Supermarket)
08-383535

Kontaktperson
Alexander Mattsson
070-3223028
Konstruktör
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Krukmakargatan 21
11851 Stockholm
Kontaktperson
Per Tinglöf
per.tinglof@ramboll.se
010-615 61 24
VVS-entreprenör
PB-teknik AB
08-564 859 50
Vretenv. 2
17154 Solna
Kontaktperson
Patrik Wållberg
patrik.wallberg@pbt.se
0702-110 004
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: