Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Om- och tillbyggnad av skola

Gunnebo 12
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Kälvestavägen 120
163 50 Spånga
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggstart 3:e kvartalet 2015 2015
Byggtid 18 månader
Projektet är redan genomfört och färdigbyggt. Projektet omfattade tillbyggnation av Solhemsängens skola. Tillbyggnaden bestod av 12 skräddarsydda PCS Comfortmoduler som bildade en liten gymnastikhall på nedre plan, 2 klassrum på övre planet samt ett personalrum. Projektet genomfördes som totalentreprenad. Detaljplanen har vunnit laga kraft. På fastigheten Gunnebo 12 ligger Solhemsängens skola. Skolan byggdes 2005 och har sedan dess byggts ut 2012. Den är en F-4 skola med idag ca 235 elever. För att klara ett ökat elevunderlag behöver skolan utöka sina lokaler. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av skolan, utöka skolgårdens yta och säkerställa den befintliga gång- och cykelvägen som går över skolfastigheten. Byggstart är uppskattad.
Upphandlade företag
Exploatör
Stockholms Kommun
Projekterande enhet
Stockholms kommun
Totalentreprenör
PCS Projektservice AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms kommun
08-508 27 300

Stockholm
Kontaktperson
Tony Andersson
Totalentreprenör
PCS Projektservice AB
08-39 00 99
Hallvägen 6
12162 Johanneshov
Kontaktperson
Gert Hedström
Exploatör
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Kontaktperson
Svante Lilja
svante.lilja@stockholm.se
08-508 330 26 · 076-123 30 26
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: