Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Om- och tillbyggnad av sjukhus - Entreprenad 2

Värnamo OP/IVA
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Värnamo
Län Jönköpings län
Byggvärde 312 mkr
Byggstart April 2016 2016
Byggtid 42 månader
Storlek 9 200 kvm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av sjukhus totalt omfattande cirka 9.200 m² BTA tillbyggnad samt cirka 5.300 m² BTA ombyggnad. Detta projekt avser entreprenad 2. Den avses att starta under april 2016 och pågå fram till oktober 2019. I denna entreprenad ingår alla de större installationsarbetena, de nya lokalerna samt befintliga lokaler ska inredas samt byggas om för operation, steril, duva samt IVA. Projektet är upphandlat som en generalentreprend.
Upphandlade företag
Arkitekt
White Arkitekter AB
Brandkonsult
Bengt Dahlgren Skövde AB
Byggherre
Region Jönköpings län
Byggnadsentreprenör
Peab Sverige AB
El-entreprenör
Bravida Sverige AB
El-konsult
SWECO Systems AB
Fuktkonsult
RISE Research Institutes of Sweden AB
Generalentreprenör
Peab Sverige AB
Golventreprenör
Ljungby Golv AB
Hisskonsult
SWECO Systems AB
Konstruktör
SWECO Structures AB
Markentreprenad
Peab Sverige AB
Markkonsult
WSP Sverige AB
Miljökonsult
RISE Research Institutes of Sweden AB
Målerientreprenör
Björhags Måleri AB
Rivningsentreprenad
Normans i Jönköping AB
Sprinklerentreprenör
Bravida Sverige AB
Sprinklerkonsult
SWECO Systems AB
Styr- och Reglerkonsult
AcobiaFLUX AB
Styrentreprenör
Bravida Sverige AB
Vent-entreprenör
Inneklimat Värnamo AB
VS-entreprenör
Bravida Sverige AB
VVS-konsult
SWECO Systems AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Värnamo
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Region Jönköpings län
036-32 40 00
Husargatan 4
55453 Jönköping
Kontaktperson
Thomas Svärd
thomas.svard@lj.se
036-32 51 64
Generalentreprenör
Peab Sverige AB
036-346700
Gnejsvägen 4
55303 Jönköping
Kontaktperson
Peter Ström
073-333 9221
Arkitekt
White Arkitekter AB
031-60 86 00
Magasinsgatan 10
41118 Göteborg
Arkitekt
Ingemar Börjesson
Brandkonsult
Bengt Dahlgren Skövde AB
0500-49 58 00
Högskolevägen 6
54145 Skövde
Kontaktperson
Mårten Wiberg
Byggnadsentreprenör
Peab Sverige AB
0431-890 00
Margretetorpsvägen 84
26973 Förslöv
El-entreprenör
Bravida Sverige AB
08-695 20 00
Mikrofonvägen 28
12637 Hägersten
Kontaktperson
Henrik Lewerentz
El-konsult
SWECO Systems AB
036-18 13 00
Kaserngatan 12
55305 Jönköping
Kontaktperson
Krister Rosjö
070-307 18 67
Fuktkonsult
RISE Research Institutes of Sweden AB
010-516 50 00
Brinellgatan 4
50462 Borås
Kontaktperson
Mats Tornevall
mats.tornevall@sp.se
010-516 51 77 · 070-528 47 04
Golventreprenör
Ljungby Golv AB
0372-15360
Kånnavägen 1
34131 Ljungby
Kontaktperson
Per Andersson
Hisskonsult
SWECO Systems AB
036-18 13 00
Kaserngatan 12
55305 Jönköping
Kontaktperson
Krister Rosjö
070-307 18 67
Konstruktör
SWECO Structures AB
036-15 18 00
Östra Strandgatan 10
55324 Jönköping
Kontaktperson
Petter Eklund
036-15 18 00 · 073-412 20 40
Markentreprenad
Peab Sverige AB
0431-890 00
Margretetorpsvägen 84
26973 Förslöv
Markkonsult
WSP Sverige AB
036-17 16 00
Östra Storgatan 67
55321 Jönköping
Kontaktperson
Timo Maukonen
070-669 41 67
Miljökonsult
RISE Research Institutes of Sweden AB
010-516 50 00
Brinellgatan 4
50462 Borås
Målerientreprenör
Björhags Måleri AB
0370-16690
Jönköpingsvägen 34
33134 Värnamo
Kontaktperson
Anders Björhag
Kontaktperson
Urban Björhag
urban@bjorhags.se
070-521 66 95
Rivningsentreprenad
Normans i Jönköping AB
036-187150
Soldattorpsgatan 2
55474 Jönköping
Kontaktperson
Karolin Sääf
karolin@normans.nu
0702-70 89 78
Sprinklerentreprenör
Bravida Sverige AB
08-695 20 00
Mikrofonvägen 28
12637 Hägersten
Sprinklerkonsult
SWECO Systems AB
013-25 27 00
St. Torget 3
58219 Linköping
Kontaktperson
Peter Eriksson
073-064 22 25
Styr- och Reglerkonsult
AcobiaFLUX AB
031-7224800
Bror Nilssons G. 5
41755 Göteborg
Styrentreprenör
Bravida Sverige AB
08-695 20 00
Mikrofonvägen 28
12637 Hägersten
Vent-entreprenör
Inneklimat Värnamo AB
0370-69 10 75
Runemovägen 1
33134 Värnamo
Kontaktperson
Jörgen Andersson
jorgen.andersson@inneklimat.nu
0370-69 10 79 · 070-950 16 60
VS-entreprenör
Bravida Sverige AB
08-695 20 00
Mikrofonvägen 28
12637 Hägersten
VVS-konsult
SWECO Systems AB
036-18 13 00
Kaserngatan 12
55305 Jönköping
Kontaktperson
Alexander Uhnell
070-772 98 09
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: