Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Tillbyggnad av bostäder ovanpå parkeringshus | Syster Estrids Gata

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Syster Estrids Gata
413 25 Göteborg
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggstart 3:e kvartalet 2017 2017
Byggtid 18 månader
Antal lägenheter 66
Projektet omfattar påbyggnad med tre lamellhus om sju våningar ovanpå ett befintligt parkeringshus. Totalt tillkommer 66 bostäder.

Byggstarten är uppskattad.

Mer information kommer i juli 2018.

Tidigare information:
Detaljplanen vann laga kraft 19 februari 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av cirka 50 bostäder i form av hyresrätter ovanpå befintligt parkeringsdäck utmed Syster Estrids gata. Planförslaget innebär att befintligt p-garage översta plan byggs in och att tre 7-våningshus för bostäder byggs ovanpå. Begränsad del av naturområdet direkt öster om parkeringsfastigheten tas i anspråk som kvartersmark. Guldheden 48:2 och 754:6 ägs av Bostadsbolaget AB, resterande mark ägs av kommunen.
Upphandlade företag
Akustikkonsult
Cedås Akustik AB
Arkitekt
Stefan Werner Arkitekter AB
Betongentreprenör
Kynningsrud Prefab AB
Brandkonsult
Prevecon Brand & Riskkonsult AB
Bullerutredare
Göteborgs Kommun
Byggherre
Göteborgs stads bostads AB
Byggherreombud
Framtiden Byggutveckling AB
El-entreprenör
Assemblin El AB
El-konsult
BA Elteknik i Halland AB
Energikonsult
Energi Triangeln AB
Fuktkonsult
Monomeet AB
Grundläggningsentreprenör
GBEB, Gislaved Bygg, Entreprenad och Bemanning AB
Konstruktör
Optima Engineering AB
Konsult
Structor Värmland AB
Kontrollansvarig
Sigma Civil AB
Markentreprenad
K & R Carlbergs i Göteborg AB
Markkonsult
ÅF-Consult AB
Markägare
Göteborgs stads bostads AB
Maskinuthyrning
Stavdal AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Rivningsentreprenad
RIVAB i Göteborg AB
Stomentreprenör
Kynningsrud Prefab AB
Stål
Kynningsrud Prefab AB
Totalentreprenör
Tuve Bygg AB
Trafikutredning
COWI AB
Vent-entreprenör
Tofta Plåt & Ventilation AB
Vent-konsult
Energi Triangeln AB
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
VS-konsult
Radiator VVS AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Byggherre
Göteborgs stads bostads AB
031-731 50 00
Engelbrektsgatan 69
41252 Göteborg
Förvaltare
Anna Torstensdottir
031-731 51 18
Projektledare
Per Strand
per.strand@bostadsbolaget.se
031-731 50 00 · 070-520 23 80
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Åsa Åkesson
asa.akesson@goteborg.se
031-368 19 52
Totalentreprenör
Tuve Bygg AB
031-7851500
Johannefredsgatan 5
43153 Mölndal
Arbetschef
Lars Elfast
lars.elfast@tuvebygg.se
070-185 15 14
Inköp
Josefine Häll
Kontaktperson
Per-Anders Björk
per-anders.bjork@tuvebygg.se
031-785 15 00 · 070-185 15 76
Akustikkonsult
Cedås Akustik AB
070-530 99 40
Kaptensgatan 6
43431 Kungsbacka
Kontaktperson
Andreas Cedås
andreas@cedasakustik.se
070-530 99 40
Arkitekt
Stefan Werner Arkitekter AB
031-13 42 56
Sven Källfelts Gata 203
42671 Västra Frölunda
Kontaktperson
Anna Kulginova
Betongentreprenör
Kynningsrud Prefab AB
0522-636363
Kasenabbevägen 11 A Kasens I
45150 Uddevalla
Projektledare
Martin Hallén
Brandkonsult
Prevecon Brand & Riskkonsult AB
031-80 08 80
Kungsgatan 48B
41115 Göteborg
Kontaktperson
Andreas Deimer
Bullerutredare
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Sune Hildingsson
031-365 00 00
Byggherreombud
Framtiden Byggutveckling AB
031-773 75 50
Sven Hultins Plats 2
41258 Göteborg
El-entreprenör
Assemblin El AB
031-89 05 00
J A Wettergrens Gata 10
42130 Västra Frölunda
Kontaktperson
Kjell Blomberg
Kjell.blomberg@assemblin.se
010-4724830 · 073-7197636
El-konsult
BA Elteknik i Halland AB
0300-72560
Östen Johanssons gata 2
43442 Kungsbacka
Kontaktperson
Daniel Lindgren
daniel@baelteknik.se
0300-725 60 · 070-899 87 04
Energikonsult
Energi Triangeln AB
031-7079730
Svangatan 2
41668 Göteborg
Kontaktperson
Joel Larsson
jl@energitriangeln.se
073-422 27 70
Fuktkonsult
Monomeet AB
031-7049050
E A Rosengrens Gata 29C
42131 Västra Frölunda
Kontaktperson
Peter Stars
peter@monomeet.se
031-704 90 50 · 076-645 08 90
Grundläggningsentreprenör
GBEB, Gislaved Bygg, Entreprenad och Bemanning AB
0763117180

Kontaktperson
Arutr Brzozowski
artur@gbeb.se
070-867 14 26
Kontaktperson
Sören Richter
soren@gbeb.se
070-867 14 62
Konstruktör
Optima Engineering AB
031-700 17 76
Vasaplatsen 8
41134 Göteborg
Kontaktperson
Bengt Johansson
bengt.johansson@optimaengineering.se
031-700 17 76 · 073-061 95 73
Konsult
Structor Värmland AB
054-240260
Kasernhöjden 7
65339 Karlstad
Kontaktperson
Erik Rydberg
erik.rydberg@structor.se
036-860 20 80
Kontrollansvarig
Sigma Civil AB
040-665 90 00
Dockplatsen 1
21119 Malmö
Kontaktperson
Jan Ulfstad
Markentreprenad
K & R Carlbergs i Göteborg AB
031-742 25 80
Exportgatan 51B
42246 Hisings Backa
Kontaktperson
Kenny Rehnberg
kenny.r@carlbergs.se
031-742 25 94 · 0705-58 12 03
Kontaktperson
Mats Warneflo
mats.w@carlbergs.se
031-742 25 95 · 070-626 88 11
Markkonsult
ÅF-Consult AB
010-505 00 00
Grafiska Vägen 2
41263 Göteborg
Kontaktperson
Peter Gustafsson
Markägare
Göteborgs stads bostads AB
031-731 50 00
Engelbrektsgatan 69
41252 Göteborg
Kontaktperson
Per Strand
per.strand@bostadsbolaget.se
031-731 50 00 · 070-520 23 80
Maskinuthyrning
Stavdal AB
031-505990
Stålverksg. 7
41707 Göteborg
Rivningsentreprenad
RIVAB i Göteborg AB
031-513540
Återbruksvägen 4
41729 Göteborg
Kontaktperson
Hans-Ola Berglund
hansola@rivab.nu
070-511 70 80
Stomentreprenör
Kynningsrud Prefab AB
0522-636363
Kasenabbevägen 11 A Kasens I
45150 Uddevalla
Projektledare
Martin Hallén
Stål
Kynningsrud Prefab AB
0522-636363
Kasenabbevägen 11 A Kasens I
45150 Uddevalla
Projektledare
Martin Hallén
Trafikutredning
COWI AB
010-850 10 00
Skärgårdsgatan 1
41458 Göteborg
Kontaktperson
Pär Sköld
prsd@cowi.se
010-850 10 00
Vent-entreprenör
Tofta Plåt & Ventilation AB
0510-62860
Toftavägen 309
53153 Lidköping
Kontaktperson
Rikard Gustavsson
Vent-konsult
Energi Triangeln AB
031-7079730
Svangatan 2
41668 Göteborg
Kontaktperson
Joel Larsson
jl@energitriangeln.se
073-422 27 70
VS-entreprenör
Radiator VVS AB
019-157421
Aröds Industriväg 56
42243 Hisings Backa
Kontaktperson
Lennart Håkansson
lennart.hakansson@radiatorvvs.se
010-458 66 41 · 0736-47 29 21
Kontaktperson
Mattias Persson
Projektledare
Anders Hedlund
VS-konsult
Radiator VVS AB
019-157421
Aröds Industriväg 56
42243 Hisings Backa
Kontaktperson
Martin Göthberg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: