Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt kontor | Sten Sturegatan

Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Adress Sten Sturegatan
Kommun Göteborg
Län Västra Götalands län
Byggvärde 90 mkr
Byggstart 3:e kvartalet 2018 2018
Byggtid 24 månader
Antal lägenheter 120
Relaterad information
Planen vann laga kraft den 22 december 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga hus i området. Fastighetsägarna vill genomföra påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. De fyra byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med tre våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca. 80-120 nya bostadslägenheter och ca. 30 nya studentlägenheter. Mellan lamellhusen föreslås nya affärslokaler i två våningar.

Byggstarten samt byggvärdet är uppskattat.
Upphandlade företag
Bullerutredare
SWECO Environment AB
Dagvattenutredning
Ramböll Sverige AB
Exploatör
Wallenstam Bostad AB
Geoteknik-konsult
Norconsult AB
Markägare
Wallenstam Bostad AB
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
Solstudie
Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Göteborg
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Göteborgs Kommun
031-365 00 00
Köpmansgatan 20
41113 Göteborg
Kontaktperson
Hillevi Skoog
031-368 19 96
Kontaktperson
Sirpa Ruuskanen Johansson
sbk@sbk.goteborg.se
031-368 17 87
Bullerutredare
SWECO Environment AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Dagvattenutredning
Ramböll Sverige AB
010-615 60 00
Skeppsgatan 5
21111 Malmö
Exploatör
Wallenstam Bostad AB
031-200000
Kungsportsavenyen 2
41136 Göteborg
Kontaktperson
Anna Landmér
anna.landmer@wallenstam.se
031-743 96 86 · 072-553 42 41
Geoteknik-konsult
Norconsult AB
031-50 70 00
Theres Svenssons Gata 11
41755 Göteborg
Kontaktperson
Bengt Askmar
bengt.askmar@norconsult.com
031-50 71 90 · 073-079 50 11
Markägare
Wallenstam Bostad AB
031-200000
Kungsportsavenyen 2
41136 Göteborg
Kontaktperson
Anna Landmér
anna.landmer@wallenstam.se
031-743 96 86 · 072-553 42 41
Solstudie
Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
031-743 02 00
Storgatan 26
41138 Göteborg
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: