Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nybyggnation av ca 4000 bostäder

Slakthusområdet
Planerat projekt
Godkänt bygglov
Entreprenör utsedd
Byggstart
Fakta om projektet
Kommun Stockholm
Län Stockholms län
Byggstart 2:a halvåret 2019 2019
Byggtid 60 månader
Planprogrammet är just nu antaget.
Just nu är detta projekt ingen detaljplan utan befinner sig i ett programskede. Nästa steg i processen blir ett första detaljplanearbete som i bästa fall startar under 2017. 

Stockholms stad planerar för 3900-4200 nya bostäder med varierande utseende och för alla familjestorlekar i det som kallas Slakthusområdet. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att de kulturhistoriska byggnader som finns ska bevaras och varsamt integreras med nya byggnader. Utvecklingen ska också bygga vidare på områdets starka tradition av god mat genom nya restauranger och saluhallar som vänder sig direkt till konsumenter.

Byggstarten är uppskattad.
Upphandlade företag
Antikvarisk bedömning
Nyréns Arkitektkontor AB
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
Trafikutredning
SWECO Sverige AB
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Fler projekt i Stockholm
Uppgifterna till upphandlade genomförare hämtas från Projektbevakning.
Projekterande enhet
Stockholms Kommun
08-508 00 508
Hantverkargatan 1
11221 Stockholm
Handläggare
Soroor Notash
Kontaktperson
Stefan Hagdahl
Projektledare
Gerd Comstedt
Antikvarisk bedömning
Nyréns Arkitektkontor AB
08-698 43 00
Nackagatan 4
11641 Stockholm
Kontaktperson
Mårten Setterblad
m.setterblad@nyrens.se
08-698 43 00
Kontaktperson
Urban Nilsson
Trafikutredning
SWECO Sverige AB
08-695 60 00
Gjörwellsgatan 22
11260 Stockholm
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: